Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
19. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017


Vandring
langs
Caminho da Costa

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


5 millioner til pilegrimsarbeid
16.10.2009 10:58
Regjeringen har foreslått 5 millioner kroner til pilegrimsarbeid i statsbudsjettet for 2010. Fem regionale pilegrimskontor skal få glede av pengene, men fordelingen er foreløpig ikke avklart

Oslo, Dovre, Gran, Hamar og Sør-Fron skal få glede av de bevilgede pengene, men det er også mulig at pengene skal brukes til andre pilegrimsformål. Seniorrådgiver Per Otto Gullaksen er ansvarlig for pilegrimsarbeidet i Kultur- og kirkedepartementet. Han sier til vår nettside at det gjenstår en god del arbeid før pengene kan fordeles.
Det som er klart, er at 2010 blir et avgjørende år. Pilotprosjektet Pilegrimsleden går inn i sitt siste år, og nå må den videre organiseringen finne sin form. Det vil bli en eller annen form for statlig ledelse av virksomheten, og det er klart at vi også vil få regionale pilegrimskontor.

Interdepartemental arbeidsgruppe
Det er allerede satt ned en arbeidsgruppe som skal arbeide videre med den fremtidige pilegrimssatsingen. I tillegg til KKD består gruppen av representanter fra  Miljøverndepartementet, Mat- og landbruksdepartementet, Kirkerådet og Riksantikvaren. Gullaksen er leder for gruppen. Det tas sikte på en felles strategi for det videre arbeidet innen utgangen av 2009.

Regionale pilegrimskontor
Gullaksen understreker at det ikke er departementet selv som skal opprette de regionale pilegrimskontorene og heller ikke styre pilegrimsvirksomheten i vårt land. Det må finnes en god organisasjonsmodell, og avklares hvilke ledd som skal opptre på vegne av staten i det videre arbeidet. En mulighet er å bruke fylkesmann-organisasjonen eller Kirken, representert ved bispedømmerådene. Det er heller ikke meningen at staten skal stå alene med utgiftene. Her må det legges opp til et spleiselag hvor også fylkene trekkes inn.  

Mange ønsker at Trondheim skal ha en sentral plass i vårt nasjonale pilegrimsarbeid, men når det gjelder lokaliseringen av det statlige pilegrimskontoret påpeker Gullaksen at det ennå ikke er fattet en formell beslutning om hvor dette skal ligge.

Nidaros er det sentrale pilegrimsmålet
I utgangspunktet mener KKD at pilegrimsvirksomheten i vårt land må ha Nidaros som sitt primære mål. Og det blir i alle fall snakk om å konsentrere den statlige virksomheten om pilegrimsvandring i Norge. Når det gjelder de nasjonale pilegrimsmålene er Kirkerådet enig med oss i Pilegrimsfellesskapet St Jakob i at vi må få frem en større bredde, at pilegrimsvandring i Norge er langt mer enn vandring til Nidaros.

Det finnes i det hele tatt svært ulike ønsker og prioriteringer blant deltakerne i den nyoppnevnte arbeidsgruppen. KKD ønsker at pilegrimsvandringen skal få lov å utvikle seg på en naturlig måte, i tråd med det som er pilegrimenes vesen. Andre er mer opptatt av næringsutvikling og turisme. Det er en utfordring i å favne de ulike interessene i arbeidsgruppen, men Gullaksen har tro på at det skal føre frem til et bra resultat.

Pilegrimskontor i Oslo
For oss i Pilegrimsfellesskapet er det naturligvis interessant å få avklart hva som ønskes med et statlig pilegrimskontor i Oslo. Statsråden redegjorde i sin tale i Trondheim i august om hvilke oppgaver et slikt pilegrimskontor skal ha, og det var nærmest en blåkopi av det vi allerede tilbyr ved vårt pilegrimskontor. Det har liten hensikt å drive to separate pilegrimskontorer i hovedstaden med samme formål og rettet mot samme målgruppe, og dette ønsker vi å få avklart nærmere med departementet. Gullaksen stiller seg positivt til et møte om dette, hvor også en representant fra Oslo bispedømme er med. Domprosten i Oslo har for øvrig lansert Oslo hospital som et mulig pilegrimslokale, eventuelt med mulighet for overnatting.

Oslo hospital ligger bare et par hundre meter fra Middelalder-parken, som er startpunkt for pilegrimsvandringer fra Oslo. Hospitalkirken heter i dag Gamlebyen kirke, men har sine røtter tilbake til fransis-kanerklosteret som lå her i middelalderen. Den aktuelle bygningen hører til blant Oslos eldre bygninger, og ble reist i 1796. 
         
 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.