Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
17. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i Italia







Web-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv












ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:













Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner





Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring





Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017





OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Pilegrimsvandring for alle aldre i Lunner
14.10.2009 22:36
”Vi er et folk på vandring” har Lunner menighet satt som motto på sitt trosopplæringsprosjekt. Og dette betyr pilegrimsvandring i mange varianter, for alle aldersgrupper

Det store Trosopplæringsprosjektet, også kalt ”Størst av alt” i Den norske kirke har vært katalysator for stor kreativitet rundt omkring i landet. Mange prosjekter for barn og ungdom er nå i gang, og temaene er mange. Lunner menighet ønsket å satse på pilegrimsvandring i stor stil, og dette har vist seg å være meget vellykket.

Visjon for Lunner menighet

Vi er ett folk - en for alle, alle for en - knyttet sammen med Kristus.
Menigheten skal ta i mot alle barn fra 0 - 18 år, med og uten funksjonshemminger, og gå sammen med   dem i en vandring hvor kropp og sjel er med på reisen - fra felles fortid, gjennom felles nåtid, mot en felles framtid.
Målet er vandringen med Jesus. Sammen med ham blir vi rustet til å møte livet og framtida.

4-åringer
Det starter allerede med 4-åringene, dvs den aldersgruppen som i mange menigheter får utdelt Barnas kirkebok. I Lunner legges dette opp litt anderledes. 4 åringer har sanseapparatet på ”vidt gap” og elsker å stille spørsmål. Pilegrimsvandring er ett av flere tilbud til denne aldersgruppen, og vandringen skjer i mørket, på jakt etter fakler. Vandringen ender i kirken der alle levende lys er tent og barna synger bl a "Jeg er trygg hos deg".

Les mer om opplegget for 4-åringene her

6-åringer
Hensikten er å videreføre pilegrimstanken slik barna møtte den som 4-åringer, nå i litt utvidet format. 6-åringen er nysgjerrig på mye - bl.a. hvordan alt er blitt til og hvorfor jeg er jeg osv.
Målet er å få barna til å kjenne den tryggheten det gir å vite at det er Gud som har skapt meg og alt annet i denne verden - og at det er Han som gir liv til alt som lever. Det er viktig at barna skal få bruke sine egen kreative evner og "skape" ting, samtidig som de opplever gleden i å gjøre ting sammen.

Skapelsen står i sentrum, og etter sju poster, tilsvarende de sju dagene i skapelsesberetningen, ender de unge pilegrimene opp i kirken. Her får pilegrimene hvile, det tennes lys og synges sanger som passer for vandringens tema. Hver pilegrim har fått utlevert et pilegrimspass, og for hver post klistres det inn et merke som bevis på at posten er besøkt.

Her kan du lese mer om opplegget for 6-åringene

Pilegrimsvandring for konfirmanter
Konfirmantene er i en periode av livet der nettopp drømmer, håp og lengsler er i rivende utvikling. Da er det viktig å vise at slik har det vært gjennom alle tider - og at mennesker har gjort noe aktivt for å oppfylle sine drømmer og håp ved å gå til Gud med dem. Dette er noe også dagens konfirmanter kan gjøre. Jesu liv og gjerning er sentrum i den kristne tro. En pilegrimsvandring er en konkret måte å synliggjøre trossannhetene på.

I 2008 ble det arrangert pilegrimsvandringer i nærområdet. Konfirmantene spikket sin egen stav og skrev ned sine drømmer og lengsler på en lapp. Deretter besøkte de sju stasjoner som var knyttet til Jesu liv: fødsel, utvelgelse av disiplene, undergjerninger, fortellinger, innstiftelse av nattverden, døden på korset og oppstandelsen. Vandringen ble avsluttet i kirken med en spesiell pilegrimsliturgi.

Det siste konfirmantkullet tok skrittet ”helt ut” og gikk fra Dovre til Nidaros denne sommeren. Det vil si: De hadde valget mellom en to-ukers leir i Kragerø eller pilegrimsvandring. 8 konfirmanter valgte å ta vandringsveien fatt, og de hadde en fantastisk opplevelse! FRAMME!
Vel fremme ved målet var det ordnet slik at konfirmantene fikk hele Nidarosdomen for seg selv, og hadde sin egen samtalegudstjeneste i katedralen. Dagen etter var det ordinær gudstjeneste, og der deltok konfirmantene fra Lunner med praktiske oppgaver.

Det er allerede planlagt en ny pilegrimsvandring sommeren 2010.

Mer om opplegget for konfirmanter finnes her.
Og fra sommerens vandring her.

Pilegrimsvandring for 16-18 åringer
Dette er tilbudet for den eldste målgruppen i menighetens trosopplæringsprosjekt. En gruppe ungdommer vandret fra Berkåk til Nidaros, og bar med seg alt utstyret selv. Det var lagt opp en fast pilegrimsliturgi som ble brukt underveis, og det ble mange muligheter for gode samtaler.

Ungdommene var begeistret: ”Så herlig dette er! Det hadde jeg aldri funnet på av meg selv", var gjennomgangsmelodien. 

Du kan lese mer om dette her

Pilegrimsvandring for voksne
Lunner menighet ser det som svært viktig å få en rød tråd i det de driver med - ikke bare i barne og ungdomsarbeidet, men også blant de voksne. Pilegrimskonseptet er blitt et sentralt ledd i dette. Menigheten ønsker å fremstå som en "grønn" menighet som tenker miljø, natur, mosjon, nestekjærlighet, røtter og historie som rammer rundt det livet vi lever, og midt i hele dette bildet se Guds plan med den enkeltes liv.

Det er lagt opp en permanent sti rundt de to hovedkirkene, slik at man kan vandre når det måtte passe den enkelte. Underveis er det sju poster, med tekster på laminerte ark. Innholdet er delt mellom det rent historiske som omhandler opprinnelsen til pilegrimsvandringene, og det personlige med bibelsitater og kommentarer til ettertanke på vandringen.

Opplegget for pilegrimsstien med beskrivelsen av alle postene kan du se her

Arbeid med pilegrimsveien gjennom Hadeland
I sommer tok frivillige fra Lunner menighet et krafttak i å merke pilegrimsveien gjennom Hadeland. I tillegg ble det lagt opp en alternativ pilegrimsvei fra Randsvangen til Lunner kirke og frem til Garanvollen. Dermed er det blitt en rundløype på 40 km som passer godt for vandrere som f eks ønsker å bruke en weekend på pilegrimsvandring.

Se reportasje om denne satsingen her
Og fra olsokvandringen i rundløypa her  

Egen prosjektleder for pilegrimssatsingen
Trond Hem Stenersen er ansatt som heltidsansatt prosjektleder i Lunner kommune. Han kan treffes på telefon 61 32 48 00 eller via e-post: prosjektleder@lunner.kirken.no







Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues




Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmålet



Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.