Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
15. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


”Veien til Nidaros” - Ny TV-dokumentarfilm
14.09.2009 15:16
Produsentene bak NRK-filmen om vandringen til Santiago er i gang med å planlegge en ny dokumentarfilm. Denne gang handler det om vandring til Nidaros, om møter med mennesker og langsom vandring gjennom det storslåtte norske eventyrlandskapet.I 2004 gikk vi til Santiago de Compostela og laget i etterkant Veien til Santiago som er blitt vist en rekke ganger på NRK (Se omtale på nettsiden her)

Etter filmens premiere påsken 2006 doblet antallet norske pilegrimer til Santiago, og tallet har steget ytterligere i årene etterpå. Det er vår mening at dersom pilegrimsleden til Nidaros skal få samme status i Norge som Camino de Santiago har i Spania, så må den gjøres kjent for det norske folk.

Pilegrimsvandring har de siste 20 årene fått en renessanse. I vårt moderne samfunn preget av tidsklemmer og overflod, tilbyr pilegrimsleden langsom vandring i all enkelhet. Temposkiftet gir pilegrimen tid - til ettertanke og refleksjon. At pilegrimsvandring gir god helse  og er bra for miljøet er i tillegg to elementer som sammen med tid gjør at stadig flere mennesker søker pilegrimsferd fremfor andre reisemål

Det er de seneste årene lagt ned et betydelig arbeid på Nidaros-leden, både hva gjelder informasjon, infrastruktur, og arrangering av ulike typer vandringer av hele eller deler av leden. Vi mener nå at det er på tide å lage en film som viser hvilket fantastisk eventyr veien til Nidaros er, og få den vist på NRK slik at flere legger ut på vandring nordover. På denne måten kan også vi være med på bidra til at pilegrimsleden får en fortjent status og bidra til at flere går veien til Nidaros.

Kort om filmen
Filmen skal handle om møter med mennesker og langsom vandring gjennom det storslåtte norske eventyrlandskapet på vei til Nidaros. Kan St. Olavs helende kraft tilføre oss noe også i hastighetenes tidsalder?

Filmen vil bestå av tre hovedelementer som vi veksler mellom:

- veien til Nidaros: Vi går veien nordover slik at publikum kan få et inntrykk av det vakre, dramatiske eventyrlandskapet som har inspirert Asbjørnsen & Moe, Prøysen, Undset, Ibsen, Kittelsen med flere. Vi ønsker at de som ser programmet skal ha følelsen av å ha deltatt på vandringen selv.

- pilegrimene som går: Det er foreløpig ikke så mange som går til Nidaros. Vi vil derfor i tett samarbeid med Pilegrimsmottaket i Trondheim, Pilegrimsfellesskapet St. Jakob og andre komme i kontakt med pilegrimer som skal gå til Nidaros slik at vi kan intervjue dem. Vi er også i dialog med Per Christian Ellefsen og andre moderne pilegrimer som vi kommer til å invitere til å gå, slik at vi kan snakke med disse underveis. Eivind Luthen er positivt innstilt til at vi kan følge deler av vandringen med fanger fra Bastøy. Vi ønsker også innspill fra annet eksperthold, feks. sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen angående langsom tid, prinsesse Märtha og Ari Behn som i sin tid satte søkelys på pilegrimsveien, forfatter Paulo Coelho som har bidratt til at pilegrimsleden til Santiago de Compostela har fått sin renessanse, med flere. Vi vil her sørge for at vi har et bredt og autentisk utvalg av mennesker slik at det store publikum både kan oppleve tilknytning og identitet.
 
- oss som vandrer: Vi viser på upretensiøst vis hvordan det praktiske livet på veien arter seg. Små og store episoder fortalt med glimt i øyet og med fokus på de nære og enkle ting.


Mål med filmen

Vårt fremste mål med Veien til Nidaros er å gi folk lyst til å gå selv. Veien ligger der allerede som et uoppdaget eventyr, og folk bør få kjennskap til hvilken fantastisk opplevelse det er å gå den. Det er mange som har fortalt oss at Santiago-filmen inspirerte dem til å gå.

Det satses kraftig på pilegrimsleden, både på lokalt og nasjonalt plan. Denne satsningen mener vi fortjener en film som kan tilgjengeliggjøre pilegrimsvandring for det norske folk. Vi mener det er essensielt at man får folk til å begynne å gå pilegrim parallelt med at leden rustes opp.

Vi ønsker å være med på å gjøre pilegrimsleden til et varemerke, et 'must' for folk flest, et oppnåelig mål som vil gi folk både bedre fysisk og mental helse og tid til ettertanke. Ved å lage filmen nå kan vi benytte denne unike muligheten til å skape ekstra blest om leden til Nidaros og bidra til at mange legger ut på vandring!

Samarbeidspartnere
NRK - vår forrige film 'Veien til Santiago' har blitt vist en rekke ganger på NRK, første gang i Fakta på lørdag. Vi er i dialog med NRK om en tilsvarende visning, noe som vil gi oss den oppmerksomhet som både leden og filmen fortjener.

Fylkeskommunene - Oslo, Akershus, Oppland og Sør Trøndelag anser vi som noen av våre viktigste medspillere for at denne filmen skal bli så storslått og nær som vi ønsker. Både som døråpner og som medfinansør ser vi frem til å jobbe med fylkeskommunene om denne filmen.

Kommunene - kommunene vil være spesielt viktige for oss i vårt arbeid med å vise det lokale særpreget langs leden. Dovre kommune har blant flere utmerket seg med sin pilegrimsfestival, og med sin spesielle natur blir det ett av mange høydepunkter i filmen. Vi vil i vårt forarbeid møte alle kommunene langs leden for å finne ut hvordan vi best kan samarbeide med disse.

Bispedømmene - Den norske kirke er en sentral samarbeidpartner og vi vil ha samtaler med henholdsvis Oslo, Hamar og Nidaros bispedømme for å diskutere hvordan vi best kan samarbeide om 'Veien til Nidaros'.

Pilegrimsmottaket i Trondheim - leden ender i Nidaros så det sier seg selv at Pilegrimsmottaket i Trondheim vil være en viktig samarbeidspartner. Vi ser frem til å ha samtaler med dem for å se på hvordan vi kan dra nytte av kunnskapen de sitter på.

Pilegrimsfellesskapet St. Jakob - Eivind Luthen har vært en stor støtte i vårt arbeid med 'Veien til Santiago' og vi ser frem til å fortsette dette gode samarbeidet med han på vår nye film.

Innovasjon Norge - vi ser frem til et godt samarbeid med Innovasjon Norge. Veien til Nidaros vil vise både et historisk og moderne Norge og vi håper filmen kan reise utover våre landegrenser slik at enda flere kan oppleve leden til Nidaros.

Olavfestdagene - Olavfestdagene vil være en flott og naturlig avslutning på filmen slik ting foreligger i dag.

Norsk Film-institutt - vi vil søke støtte hos NFI i løpet av høsten 2009.

Midtnorsk Filmsenter - vi vil søke støtte hos Midtnorsk i løpet av høsten 2009.

Dette er de samarbeidspartnere vi er i dialog med pr i dag. Listen vil nok bli lengre etter hvert som vi kommer videre i prosessen, noe vi ser frem til.

Fremdriftsplan
Høsten 2009 - Utvikling, presentasjons materiell, finansiering, befaring, test-filming
Våren 2010 - Videre utvikling, for-intervjuer med potensielle pilegrimer / lokal befolkning / kulturpersonligheter, ferdig manus for filmen med avtaler på de som skal delta i filmen
Sommer 2010 - Opptak - vi ankommer Nidaros til Olsok og deltar på Olavsfestdagene som en mulig avslutning på filmen
Høst 2010 - Etterarbeid og ferdig film
Vår 2011 - Premiere (NRK), sannsynligvis påsken 2011
Sommer 2011 – DVD-lansering på Olsok under Olavsfestdagene.
Vår 2012 – Videre promotering av filmen

Vi håper på et godt samarbeid, og håper dere vil være med å lage 'Veien til Nidaros'. Vi håper at vi sammen kan bidra til at mange flere fatter interesse for pilegrimsvandring til Nidaros.

Ta gjerne kontakt dersom dere har noen spørsmål, eller ønsker ytterligere opplysninger

Med vennlig hilsen
Massimo, dvs Sigurd Mikal Karoliussen (produsent) og Torkil Færø
Adresse: Uranienborgveien 11e, 0351 Oslo
Tlf: 91 61 05 61
e-post: 
smk@massimo.no
Nettside: www.massimo.no


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.