Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
15. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Giskes satsing lover godt for pilegrimene
07.08.2009 13:34
Pilegrimsfellesskapet St Jakob mener at regjeringens rammeverk for pilegrimssatsing gir et godt grunnlag for pilegrimsarbeidet videre, og vi stiller oss åpne for et videre samarbeid med å utforme konkrete tiltak.

Kultur- og kirkeminister Trond Giskes pilegrimssatsing hadde få spor av Per Uddus råflotte  luftslott. Borte var de åtte ressurskrevende pilegrimssentrene med hver sin pilegrimsprest, og mesteparten av den byråkratiske organisasjonen i Trondheim. I stedet fokuserte statsråden på grunnelementene i pilegrimsvandringen: enkelhet, nærhet, den indre og ytre vandringen og de gode opplevelsene.

Hans tidligere uttalelser om Nidaros som Norges svar på Santiago var tonet kraftig ned, likeså de 100 000 pilegrimene. Han uttrykte vilje til at pilegrimsveiene og infrastrukturen skal tjene pilegrimenes behov og ønsker, og viste nøkternhet når det gjelder turister og næringsutvikling. Pilegrimsfellesskapet St Jakob ba i vårt høringssvar om å få flere åpne kirker langs pilegrimsveiene, og der kom Giske oss i møte.

Nidaros blir det sentrale punktet for pilegrimsvirksomheten, både når det gjelder pilegrimsmål og pilegrimsorganisering. Her skal det videreutvikles et nasjonalt pilegrimssenter, med tilknytning til den etablerte Pilegrimsgården. I tillegg skal det etableres fire pilegrimskontor, som eventuelt senere kan utvikles til pilegrimssentre.

Vår organisasjon setter stor pris på at statsråd Giske trykket på bremsen, noe som selvsagt også er nødvendig hvis pilegrimssatsingen skal ha en reell mulighet i fremtidige statsbudsjett. Samtidig gleder vi oss over hans klare syn på hva som kjennetegner en pilegrim. Hans appell til Kirken om å komme sterkere på banen, og oppfordringen om et sterkere luthersk/katolsk samarbeid er meget interessant, ikke minst med tanke på de mange utlendingene som velger å vandre i Norge. Vi registrerer jo at mange av dem er katolikker.

Giskes satsing på Trondheim kom ikke som noen stor overraskelse. Vi har ikke vært noe særlig opptatt av lokaliseringen av en nasjonal pilegrimsledelse, fordi vi faktisk mener at dette ikke er nødvendig. Selvsagt ser vi poenget med et sentralt organ som kan være pådriver for å holde infrastruk-turen i orden, men vi ønsker ikke en stram styring.
Vi mener at en byråkratisk og kostbar styring av pilegrimsvirksomheten bryter med hele pilegrimsideen. Vi stiller oss også kritisk til at pilegrimsveier skal ha offisiell godkjenning, og støtter lokale initiativ for etablering av pilegrimsveier, eller endring av de eksisterende. Vi støttet varmt etablering av Nidaros pilegrimsgård og ser meget positivt på det arbeidet som utføres der, at pilegrimene får en god mottakelse og at pilegrimspresten er lokalisert på samme sted. Men en etablering av et nasjonalt styringsorgan for pilegrimer i Trondheim er ikke i tråd med våre ønsker.

Trond Giske har valgt å satse på pilegrimsveiene til Nidaros, og sier at dette er ment som en begynnelse. Det kan bety at fokus på de andre pilegrimsveiene kommer etter hvert, og vi kan i alle fall håpe på det. Likevel mener vi at Giske er 12 år for sent ute. Tiden er for lengst moden for å støtte opp om de andre pilegrimsveiene og de mange pilegrimsmålene som finnes i vårt land. Vi tenker selvsagt på Røldal, Selja, Valdres, Østfold og Vestfold, Østerdalen og de mange pilegrimsmålene langs kysten. Og vi tenker på Nord-Norge. Pilegrimsentusiasmen rundt om i landet vårt har vokst kraftig de siste årene, og vi ser behovet for å støtte de mange lokale initiativene. Det virker som om Giske ikke helt har oppfattet dette, og det er beklagelig.

Vi registrerer med betinget begeistring at regjeringen skal etablere fire pilegrimskontor. Begeistring fordi det er ønskelig at pilegrimene har et sted å henvende seg for praktisk hjelp og informasjon ved vandringens start, og gjerne at de som ønsker det får tilbud om en enkel kirkelig seremoni. Vår skepsis ligger særlig i valget av steder relatert til behovet. Hvis utgangspunktet var å møte pilegrimene ved start, er det kanskje andre steder som burde vært prioritert. Vi mener dessuten at det burde satses mer på mottak av pilegrimer utenom Nidaros, som i Røldal og på Selja.

Vi stusser spesielt på utspillet fra Giske om et pilegrimskontor i Oslo. Dette har faktisk vår forening drevet i mange år, stort sett etter de ideene som statsråden nå har, og det har vist seg å dekke et stort behov. Et nytt pilegrimskontor under departemental ledelse i Oslo virker helt meningsløst. Veien å gå må være å få et nærmere samarbeid med andre aktører, og det har vi hatt et ønske om lenge.
Vi har i dag god kontakt med bispekontoret i Oslo, og en del pilegrimer får lagt veien innom kapellet i bispegården for en kirkelig utsendelse før vandringen starter. Dette tilbudet bør kunne utvides, og en avtale med den katolske kirken i Oslo bør kunne ordnes. Dessuten ser vi behov for en styrket bemanning av kontoret, spesielt om sommeren. En støtte fra Kultur- og kirkedepartementet i den forbindelse tar vi gjerne imot.

Statsrådens positive omtale av det arbeidet som Pilegrimsfellesskapet St Jakob har utført gjennom mange år tar vi til vårt bryst, likeledes hans uttalte ønske om at pilegrimene skal være med i beslutninger som fattes videre. Vi har sett lite til dette under det arbeidet som hittil er utført for pilegrimssaken under de berørte departementer. Det er i alle fall klart at våre innspill til videre satsing ikke blir av de mest belastende for KKDs budsjett.

Vi mener at regjeringens rammeverk for pilegrimssatsing i det store og hele gir et godt grunnlag for pilegrimsarbeidet videre, og stiller oss åpne for et videre samarbeid med å utforme konkrete tiltak.

Trond Muri
Styreleder for Pilegrimsfellesskapet St Jakob


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.