Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
16. januar 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Vintervandring i Vestfold,
og nytt
digitalt kart


Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Regjeringens pilegrimsstrategi fremlagt
03.08.2009 21:04
Regjeringens pilegrimsstrategi er langt mer nøktern enn det Uddu ønsket i sin utredning. Giske vil ha Trondheim som nasjonalt pilegrimssenter, men foreta en gradvis oppbygging av de regionale tilbudene

Vi fikk ingen tall på bordet, hverken når det gjelder antall pilegrimer eller økonomi. Og de fleste av de kostbare satsingene som Uddu hadde foreslått i sin utredning ble ikke fulgt opp. Det viktigste var kanskje at KKD nå vil koordinere satsingen med andre de-partementer, og at vi fikk presisert ansvarsfordelingen mellom kommu-ner, fylkeskommuner, departement, Kirken og frivillige aktører.
Reiselivsaspektet var tonet kraftig ned, og behovet for en bedre infrastruktur, dvs merking og enkle herberger kom tydelig frem.

Giske gikk grundig inn på spørsmålet om hva som ligger i pilegrimsbegrepet, og balanserte godt når det gjelder det åndelige aspekt relatert til folks frihet til å vandre ut fra egne behov. Samtidig utfordret han Kirken til å ta et fastere grep, og foreslo blant annet et samarbeid mellom Den norske kirke og Den katolske kirke i Norge om pilegrimsvandring. Grunnen til dette er selvsagt ønsket om å tilrettelegge bedre for utlendinger som vil vandre til Nidaros. Han vil også arbeide for flere åpne kirker langs pilegrimsveiene. Han sa ikke et ord om opprettelse av flere stillinger for pilegrimsprester.

Som ventet ønsker statsråden å etablere et nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim. Dette skal koordinere virksomheten mellom de ulike forvaltningsnivåene, Kirken og private aktører, samt videreføre det arbeidet som Pilotprosjektet nå utfører. Giske mener at det ikke er utgitt nok bøker om pilegrimsvandring i Norge, og ønsker å få til en bedre ordning med pilegrimspass. Han vil foreløpig ikke satse penger på regionale pilegrimssentre, men vil opprette pilegrimskontor i Oslo, Hamar, Gran og Dovre. Oppgavene han ønsker å legge til disse kontorene er langt på vei dem vi for lengst har etablert ved vårt eget pilegrimskontor i Oslo.

Trond Giske innledet dagens foredrag med en godt reflektert og informativ rapport fra hans egen pilegrimsvandring i Spania forrige uke.

Les om Giskes pilegrimsvandring i adressa.no - "Livet er å være underveis"

Les statsråd Trond Giske tale her    
Skuffelse i Sør-Fron
Kommentarer på NRK/Trøndelags nettside
Giske lover pilegrimskontor til Gran - hadeland.net
Starten på en vandring - adressa.no
Selje må med! NRK Sogn og fjordande - Selje kommune


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.