Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
16. januar 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Vintervandring i Vestfold,
og nytt
digitalt kart


Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Kirke-Norge skeptisk til pilegrimssatsing
11.05.2009 22:10
Kirkerådet og flere andre instanser advarer mot en for ambisiøs nasjonal satsing på pilegrimer i Norge. Fortidsminneforeningen påpeker at Nidaros kan ikke sammenlignes med Mekka, Jerusalem og Roma.

Av Trygve W. Jordheim, Vårt Land og NTB
Publisert 10 mai 09

Andre pilegrimsmål
Advarslene rettes til Kultur- og kirkedepartementet i høringsuttalelser om utredningen «På livets vei. Pilegrimsmotivet – et nasjonalt utviklingsprosjekt». I uttalelser fra Bjørgvin bispedømmeråd, Stavanger biskop og bispedømmeråd og Pilegrimskomiteen i Valdres blir det med varierende styrke og engasjement påpekt at det finnes gode pilegrimsmål også andre steder enn i Trøndelag og Nidarosdomen.

Trønderske interesser
Statsråd Trond Giske (Ap) tok initiativet i denne saken, ved at han i januar 2008 engasjerte Per Kvistad Uddu – tidligere direktør for Olavsfestdagene – til å lage en utredning om pilegrimsmotivet som mulig nasjonal satsing. Utredningen er gjennomført i samarbeid med Sør-Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune, og dermed i utgangspunktet sterkt preget av trønderske interesser.

236 millioner
Per Kvistad Uddu foreslår blant annet at det i perioden 2010–2012 skal etableres et nasjonalt pilegrimssenter i Trondheim, åtte regionale pilegrimssentre, stillinger for tolv pilegrimsprester og en medlemsorganisasjon. Prislapp: 236 millioner kroner. Etter etableringsperioden påløper årlige driftsutgifter på om lag 50 millioner.

– Det er jo en del penger, men inntjeningspotensialet er stort. Dette er investeringer i infrastruktur, og sett i forhold til Den norske kirkes totalbudsjett er det ikke skremmende tall, sa kirkeminister Trond Giske til Vårt Land da innstillingen ble lagt fram i februar.

Ressurskrevende
Kirkerådet gir sin tilslutning til mange av anbefalingene, men er noe betenkt over utgiftene. Rådet er kritisk til at flere av tiltakene synes å være forholdsvis ressurskrevende, og slik sett framstår som «lite gjennomtenkte». Kirkerådet gjør også oppmerksom på at pilegrimssatsingen fra kirkens side ikke er prioritert i forhold til andre utfordringer.

– For meg virker dette som veldig mye penger, og jeg er litt undrende til om det er riktig bruk, sa Kirkerådets leder, Nils-Tore Andersen til Vårt Land da innstillingen ble lagt fram.

– Trenger Den norske kirke et pilegrimsløft?

– Jeg tror at det er mange som får en sterk opplevelse, også åndelig, av å gå pilegrimsvandring. Jeg er positiv til å bygge opp dette arbeidet. Mitt spørsmål er om den veldig store satsingen er riktig.

Smalt produkt
Fortidsminneforeningen påpeker at religiøs turisme til norske pilegrimsmål ikke kan sammenlignes med verdenskjente pilegrimsmål som Mekka, Medina, Jerusalem eller Roma. Pilegrimsturisme i Norge bør stå i forhold til det man rimelig kan forvente, og ut fra dette ligger tilrådingene i utredningen på et for høyt ambisjonsnivå, mener Fortidsminneforeningen.

Forslaget om et nasjonalt pilegrimssenter og en pilegrimsprest i Trondheim får støtte. Men Fortidsminneforeningen mener at åtte regionale sentre med hver sin pilegrimsprest er en altfor stor satsing på et «smalt produkt som dette».

Mange pilegrimsmål
I uttalelsene til departementet nevnes mange pilegrimsmål som hevdes å ha fått for liten oppmerksomhet. Stavanger biskop og bispedømmeråd mener at det må legges til rette for lokale pilegrimsvandringer i tilknytning til Stavanger domkirke, Olavskirken på Avaldsnes, Utstein Kloster, Utstein Pilegrimsgård, og til de lokale ferdselsveier langs Jæren, i Suldal og helt fram til Røldal.

Gå selv!
Bjørgvin bispedømmeråd retter oppmerksomheten spesielt mot Røldal og Selje, og er kritisk til at Moster ikke er nevnt i utredningen. Aller mest kritisk er Pilegrimskomiteen for Valdres, som framhever den 162 kilometer lange Pilegrimsvegen i Valdres, fra Hedalen stavkirke til St. Thomas-kirken på Filefjell. Pilegrimskomiteen gir følgende råd:
Prosjektleder bør i løpet av 2009 delta på flest mulig fellesvandringer i Norge for å skaffe seg mer erfaring med praktisk pilegrimsarbeid.

Les også: Ber om en kvart milliard til pilegrimsløft

Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.