Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
18. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Møte med pilegrimsentusiaster
04.05.2009 22:55
For noen dager siden deltok jeg på et nordisk møte om pilegrimsveier og aktuelle prosjekter. Ett av dem starter om noen få dager, fem vandringer som alle ender opp i den gamle pilegrimsbyen Lund

Det som først slår meg er den store entusiasmen og engasjementet for pilegrimssaken. Møte med mennesker som bruker all, eller svært mye av sin tid på nettopp dette.
En gruppe mennesker med en fantastisk pilegrims-erfaring. Og alle vil lytte og lære av de andre som er med. Alle vil gjerne høre nytt fra Norge og Tyskland, og fra Sverige.

Sverige er stort, og vi er i Lund, langt der syd, like ved Danmark. Her har de et eget pilegrimshus, Liberiet, som er nærmeste nabo til domkirken, og har åpent for alle som er på indre eller ytre vandring, eller som bare vil stikke innom og ta en kopp kaffe.

Vi besøker selvsagt den vakre domkirken som er nesten 1000 år gammel og var bispesete også for Norge i sin tid. I  krypten er det hugget inn et eldgammelt pilegrimskors, som et tydelig tegn på at dette var pilegrimsmål i middelalderen.

Pilegrimspreset Anna Alebo i krypten                 Pilegrimskorset fra middelalderen

Det snakkes om pilegrimsleier og pilegrimsmål, og vi tar en runde innom det spørsmålet som vi stadig stiller oss: Hva er egentlig en pilegrim? I dag, i vår tid, her oppe i nord. Pilegrimsprest Agne Josefsson fra Skara registrerer 4000 pilegrimer årlig i det som mange regner som ”Arns rike”, etter de  berømte bøkene til Jan Guillou. Disse bøkene omhandler jo historiske steder som kan besøkes den dag i dag. Og mange gjør nettopp det, ikke minst nordmenn. Er disse pilegrimer? Agne vil ikke utelukke noen, og pilegrimsveiene må gjerne brukes av alle; joggere, turgåere, historieinteresserte eller folk som bare lufter hunden.

Flere av deltakerne er med på EU-prosjektet Leader, en satsing på landsbygdene hvor pilegrimsvandring er et viktig element. Vi får en interessant diskusjon om dette smaker mer av turisme enn pilegrimsvirksomhet. Felles for leader-prosjektene er at de alle har gamle kirkesteder som mål. Noen av disse nye pilegrimsveiene er beregnet på korte vandringer, gjerne dagsvandringer. Målet er ikke nødvendigvis å knytte disse sammen i et helhetlig pilegrimsnett, selv om det også skjer enkelte steder, blant annet i området syd for Jönköping. Og et godt stykke lenger nord, i Hälsingland, Härjedalen og Jämtland er det nå et skikkelig nettverk av veier. Her har foreningen Pilgrimstid sitt hovedvirke, med Elisabeth og Per-Olof Andersson som drivkrefter.

Jeg får inntrykk av at alle pilegrimsveiene i Sverige har egne navn, og jeg prøver henge med når de presenteres: St Olofsvägen fra Selånger ved Sundsvall til Trondheim kjenner jeg fra før. Men her finnes også Stråsjöleden fra Huddiksvall litt lenger syd. Denne går over i Kårböleden som igjen har tilknytning til Jämt-Norgevägen som i sin tur er koplet til Romboleden, som også leder frem til Trondheim. Helgonleden fra Uppsala har igjen  tilknytning til Jämt-Norgevägen, og til Helgonleden knyttes også Älvkarhedsleden og Trönöleden. Klosterleden går mot Vadstena fra nord, og lenger syd, øst for Vättern har vi Franciskusleden, som etter hvert knytter seg til Munkaleden.

Dette blir etter hvert ganske voldsomt for en som nærmest er førstereisegutt i den svenske pilegrimsverden. Behovet for et par dagers utvidelse av konferansen kjennes sterkt. Og likevel er det mer i vente: Blant annet Skåne, hvor vi befinner oss nå!

Anna Alebo er vertinne for oss denne dagen. Hun er deltids pilegrimsprest og for øvrig prest ved domkirken i Lund. For tiden jobber hun mer enn full tid med de siste forberedelsene til den nært forestående pilegrimsvandringen med Lund som mål. Og her er veiene knyttet sammen i et skikkelig nettverk! Fra fem ulike kanter vil pilegrimene ankomme Lund 24 mai, de første starter om et par dager. Hun viser oss et kart over veiene og oppfordrer oss til å gjøre disse vandringene kjent. Jeg kan ikke love noe når det gjelder norsk deltakelse, men vil legge ut vandringsprogrammet og den omfattende ruten på vår nettside. Hermed er det gjort, og oppfordringen er sendt videre!

Det som skjer i Tyskland er ikke mindre interessant. Ute og Fred Hasselbach bor i Flensburg, like ved den danske grensen. De snakker dansk med tysk aksent, og da blir det nesten norsk. De har arbeidet meget intenst med vandringsveiene fra Jylland og sydover, og kan fortelle at alt nå er klart for kontinuerlig vandring gjennom Tyskland til Santiago. Den høytidelige åpningen av 1600 km med veier i dette området finner sted 14-16 august. Deutsche St Jakobus-Gesellschaft produserer guidebøker i stor stil, og nummer 7 er nå klar, fra Bremen til Osnabrück. Neste bok ventes ferdig neste år. Den vil ta for seg strekningen lenger nord, fra Lübeck til Bremen.

Det begynner å bli et helt nettverk av pilegrimsveier i Nord-Tyskland, og flere veier er planlagt. En av disse går fra det historiske stedet Stralsund, med forbindelse til Trelleborg i Sverige. En annen er planlagt fra Puttgarden, med ferieforbindelse med danske Rødbyhavn. I tillegg skuer våre tyske jakobsvenner østover til Polen og ønsker en forbindelse dit.

Den jakobsforeningen som Ute og Fred tilhører ble etablert i 2006, og er bare en av mange pilegrimsforeninger i dette landet, 16 i alt! De eldste har en historie tilbake til 1200-tallet. Foreningene er gjerne knyttet til den lutherske eller katolske kirken, og en ting har de fleste felles: De har store problemer med å samarbeide! Her er det ”dine” og ”mine” sirkler som råder.

Tilbake til Sverige: Det var en ting som overrasker meg, og det er mangelen på pilegrimsvei langs vestkysten, dvs fra grensen vår og helt ned til Landskrona. Når jeg etterlyser denne, blir jeg oppfordret til å kontakte Göteborg stift, de har ennå ikke kommet skikkelig på banen. Hva med den helhetlige veien fra Nidaros til Santiago de Compostela? Spørsmålet vekker litt diskusjon, og vi kommer til at da må man krysse gjennom sentrale Sverige, via Romboleden og ned til Vadstena og videre via Jönköping og syd-vestover til Helsingborg. Men her er det bare oppstykkede vandringsveier. Vi har tydeligvis fortsatt en jobb å gjøre før hele den lange vandringsveien er på plass!

Etter en meget hyggelig kveld og en aldeles nydelig middag finner jeg min egen lille kupé på vandrehjemmet Tåget, plassert på et nedlagt sidespor. Agne bor i en annen sovevogn, og sammen oppsummerer vi dagen i restaurantvognen.

Neste formiddag tar jeg flyet hjem fra Kastrup.

Det er like i nærheten!  

Tormod Berger


Jeg tar med et par bilder til:
 

Den  praktfulle altertavlen i Lund domkirke            Velkommen til Liberiet!

Postludium
Domkirken i Lund er viet til St Laurentius, og inne i kirken står det en statue av han, med risten som ble brukt da han ble brent levende på bålet. Navnet "Laurentius" forkortes gjerne til "Lars" på norsk, og da er det enkelte blant oss som straks tenker på kaffe. En av dem er Eivind Luthen, som gjerne vil ha denne drikken mørk, sterk og tykk, brygget på godt brente bønner. Og han har dessuten gode kaffeminner, nettopp fra Lund.


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.