Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
18. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017


Vandring
langs
Caminho da Costa

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Årsmøtet i Pilegrimsfellesskapet
24.03.2009 00:35
Søndag holdt Pilegrimsfellesskapet St Jakob årsmøte med stort engasjement. Men først fikk vi noen interessante glimt fra Dag Arne Roums tre måneders pilegrimsreise

I tillegg til de vanlige årsmøtesakene var det i år lagt opp til en gjennomgang av organisasjonens vedtekter. Det viste seg imidlertid at mange hadde trukket seg tilbake og resten var ganske slitne innen vi kom så langt på sakslisten. Resultatet var at årsmøtet valgte å utsette denne saken, og oppfordret styret til å kalle inn til ekstraordinært årsmøte for behandling av vedtektene.

Mange tok ordet i behandling av de ordinære årsmøtesakene, og det var et stort engasjement fra medlemmenes side. Dette gjaldt spesielt under gjennomgang av regnskap og budsjett. Den pågående prosessen i Trondheim med at vår lokalforening der vil skille lag med hovedforeningen ble naturlig nok sterkt beklaget i flere innlegg. Vi kunne i alle fall glede oss over at tre representanter fra Pilegrimsfellesskapet St Olav hadde tatt turen til Oslo og var sammen med oss, og at de var aktivt med under diskusjonene.

Styret i vårt fellesskap hadde for første gang satt opp behandling av budsjettet på sakslisten, i tråd med det nye vedtektsforslaget. Etter at lokalforeningen i Trondheim tidligere forgjeves har søkt om å få tilbakeført en del av kontingenten, var det denne gangen tatt høyde for nettopp dette, noe som syntes å vekke tilslutning fra dem som var tilstede. Årsmøtet besluttet imidlertid med stort flertall at de ikke ville ta stilling til budsjettet, og overlot til styret å fatte en beslutning. Så gjenstår det å se om forslaget om å bevilge et beløp til lokalforeningen i Trondheim, og de endringene som ligger i det ikke behandlede vedtektsforslaget, bidrar til en endret holdning i Trondheim når det gjelder spørsmålet om utmelding.      

Rune Gjerdingen og Lisbeth Stigen ble valgt inn i styret, med Maria Aase og Dag Eirik Løvås som varamedlemmer. Trond Muri ble gjenvalgt som styreleder.


Roums lange pilegrimsreise

Dag Arne Roum er sokneprest i Strømsgodset menighet i Drammen. Som mange andre prester opplevde han at denne jobben tapper han for krefter, at det stadig ble forventet at han skulle gi av seg selv, bidra med nærhet, trøst og oppmuntring i mange sammenhenger. Han hadde et sterkt behov for å fri seg fra avtaleboken og alle forventningene en periode, og søkte biskopen om permisjon. Saken er imidlertid den at slike permisjoner normalt er knyttet til at det må gjøres noe spesielt, og helst noe som gir kompetanseheving. Det vil si nye krav, forventninger og full avtalebok. Men sokneprest Roum har en forståelsesfull biskop (som også er pilegrim og taler varmt om pilegrimsvandring), så han fikk permisjon med full frihet til å gjøre akkurat hva han ville i tre måneder. Og det var nettopp det han ville!

Dette la grunnlag for en pilegrimsreise som på mange måter ga Roum skikkelig påfyll, og fikk han til å se anderledes på en del ting i sitt eget liv. Etter tilbakekomsten har han brukt mye tid på å bearbeide opplevelsene, og ikke minst å formidle disse videre i mange ulike fora. Denne ettermiddagen var det altså vi i Pilegrimsfellesskapet St Jakob som fikk gleden av å ta del i hans opplevelser.  

Roum hadde en del klare ønsker for sin lange reise:

- det skulle være en langsom reise
- han ville ha et skikkelig opphold i kloster
- han ville oppleve Midtøsten
- han ville møte mange mennesker
- og han ville skrive sin egen historie
Etter det han formidlet i denne knappe timen var det klart at han til fulle hadde fått oppfylt alle ønskene. Han hadde reist med tog, båt, buss og bil, men beklaget at han måtte ty til fly mellom Kairo og Athen. Han hadde fått mange klosteropphold, og ett av disse oppholdene kom til å vare i 22 dager. Det var i Mar Musa i Syria. Han fikk oppleve Midtøstens mange sider – ikke som turist, men som pilegrim. Dvs at han noen steder uforvarende havnet i en turiststrøm, og kjente tydelig ubehaget på kroppen. Han opplevde fantastiske møter med mennesker, og siden han hadde frigjort seg fra avtaleboken kunne han bare forlenge eller forkorte sitt opphold på de ulike stedene, avhengig av omstendighetene og sine egne innfall. 

Roum hadde lenge ønsket å skrive sin egen livshistorie, men hadde aldri fått satt seg ned lenge nok til å få ordnet dette. Nå kom mulighetene, spesielt under det lange oppholdet i Syria. Dette opplevdes som en personlig seier, et indre press som nå ble utløst, og som medførte en varig endring i hans eget sinn. 

Som naturlig er, fortalte han mye fra oppholdet i Mar Musa, og om historien til dette økumeniske klosteret som tar imot mange pilegrimer.

Vi fikk høre om den unge italieneren som en gang på 80-tallet besøkte grottene og de ruinene som fantes der. Han skulle gjennomføre en ti-dagers retreat, men fikk en visjon om å bygge opp klosteret til et kristenhetens fyrtårn i Midtøsten.

I dag kan pilegrimene glede seg over et fantastisk sted med et flott fellesskap, et meget innholdsrikt bibliotek og en herlig natur som innbyr til lange turer. Det serveres god mat, og det holdes tidebønner to ganger om dagen, med liturgi som stammer fra kirkens eldste tid i dette området, dvs fra det 2. og 3. århundre.

Roum opplevde disse tidebønnene som spesielt gode, og han uttrykte det på denne måten: ”Det var så godt for en prest å være tilstede på en gudstjeneste hvor man ikke skjønte noe som helst”. Men han fikk med seg bibeltekstene, for i kapellet var det tilgang på bibler på mange språk. Han sov i sin egen munkecelle, på en hard madrass, men syntes at det var helt ok.

Roum opplevde store forskjeller i livssituasjon for de kristne han besøkte på sin reise. Spesielt tøft var det i Tyrkia, hvor de kristne utgjør rundt 0,1% og utsettes for alvorlige trakasseringer. Klosteret Mar Gabriel og dets beboere har etter Roums besøk blitt utsatt for alvorlige trusler, og det er nå erklært hellig krig mot det 1600 år gamle klosteret. (Les mer om det her)   

Roum hadde før avreisen fått en vandringsstav i gave. I den sto det innbrent: ”La oss vandre i Herrens lys”. Han klarte å glemme staven flere steder, men fikk den alltid igjen. Kanskje som en klar påminnelse om at teksten på staven stadig er like aktuell?

Hans samlede historie fra pilegrimsreisen gjennom 19 land finnes her
Roum er også en aktiv blogger, noe du kan se her


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.