Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
20. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

NB! Pilegrimskontoret holder stengt onsdag 21 november

Velkommen til
adventsfest
onsdag 5 desember

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Uddus utredning overlevert
12.02.2009 00:20
”På livets vei” – utredningen om den nasjonale pilegrimsvirksomhetens fremtid ble høytidelig overrakt statsråd Trond Giske i dag. Den representerer en gedigen offentlig satsing på pilegrimene!

Statsråden var velvilligheten selv, og uttrykte godt håp og sterk vilje til å satse skikkelig på pilegrimsvirksomheten de nærmeste årene.

Per Kvistad Uddu viste til den enor-me veksten på få år i pilegrimer som går til Santiago de Composte-la, og ser for seg en liknende vekst her til lands. Uddu er helt klar på at Nidaros må kjøres frem enda kraftigere som det store nasjonale  pilegrimsmålet, og her skal det bygges opp en sentral administra-sjon for all pilegrimsvirksomhet i Norge. Med offentlige midler!

Hvis Uddu får det som han foreslår skal det etableres 30-50 årsverk for pilegrimsvirksomheten.

Det skal opprettes 8 regionale pilegrimssentra i tillegg til hovedbasen i Trondheim, og 9 nye pilegrimsprester i tilknytning til disse sentrene skal ansettes, de fleste i 50% stilling. Det skal satses kraftig på enkle herberger, merking, milesteiner, informasjon, forskning og kulturtilbud innen et bredt spekter. Nye pilegrimsveier skal etableres, og de eksisterende skal knyttes sammen. Et spesielt tiltak er anskaffelse og bruk av  pilegrimsbåter fra Bodø til Trondheim, fra Stiklestad til Trondheim og på Mjøsa.

De 8 nye pilegrimssentrene, som alle får tildelt en pilegrimsprest og administrativ ledelse er:

- Stiklestad
- Dovre (Hjerkinn)
- Dale-Gudbrands gard (Hundorp)
- Granavollen på Hadeland
- Rendalen/Hamar (Retreatstedet Lia gård og Domkirkeodden)
- Oslo
- Stavanger
- Røldal


Pilegrimsvirksomhet ses i nær tilknytning til satsing på turisme og reiselivsnæring. Samtidig  understrekes det klart i utredningen at pilegrimsvandring har en klart åndelig dimensjon. Dette markeres blant annet ved de sju nøkkelordene for pilegrimer (fra pilegrimssenteret i Vadstena).

(Bildet viser Per Uddu sammen med biskop em Ole D Hagesæther, som arbeider aktivt for pilegrimsmålet Røldal)

Utredningen sier også klart at Kirken må spille en viktig rolle i pilegrimsarbeidet, ikke bare gjennom pilegrimsprestene, men ved å tilby åpne kirker og helhjertet engasjement for pilegrimssaken.

Satsingen er tenkt finansiert etter ”knutepunktmodellen”, dvs at staten betaler 60% og at de resterende 40% skaffes tilveie fra regionale kilder (fylke og kommune)

Utredningen er på nærmere 200 sider, og inneholder et omfattende historisk materiale om norsk, nordisk og europeisk pilegrimstradisjon. Ikke helt overraskende er Olavsarven viet meget stor oppmerksomhet, men det er også tatt med en orientering om pilegrimssteder som Røldal, Utstein kloster, og Selja. Valdresveien er nevnt, likeså vandringsveiene i Østfold og Vestfold, men de interessante pilegrimsmålene her glimrer med sitt fravær. Kanskje fordi de ikke er godkjent av Riksantikvaren?

En høyst merkverdig sak i denne utredningen er knyttet til det Uddu kaller medlemsorganisasjon. Han sier at pilegrimsbevegelsen er en grasrotbevegelse, og at det dynamiske pilegrimslivet krever at modellen må bygges opp nedenfra, av ildsjeler og entusiaster. Vår organisasjon Pilegrimsfellesskapet St Jakob gis en meget hederlig omtale i den historiske delen, men nevnes ikke med ett ord i de meget detaljerte planene for fremtidig virksomhet. I Uddus bilde er den nåværende pilegrimsbevegelsen utradert. Det foreslås at vår lokalforening i Trondheim, Pilegrimsfellesskapet St Olav, frigjør seg fra vår landsomfattende organisasjon, og en ny forening med tilknytning til St Olav tar over rollen som en landsdekkende medlemsforening. Uddu har en rekke forslag til hva denne organisasjonen skal ha som oppgaver fremover, og foreslår at foreningen ledes av en lønnet person, som også får tittelen ”frivillighetskoordinator”.

Utredningen er nå åpen for høring med frist 15. april. Vi i Pilegrimsfellesskapet St Jakob har mange tanker om dette som vi vil diskutere grundig og presentere her på nettsiden.

Hele utredningen kan lastes ned her.

Per Kvistad Uddu og Eivind Luthen ble intervjuet av NRK P2 i ettermiddagens Kulturnytt. Programmet kan høres her.

NRK Trøndelag ønsker forslaget om Trondheim som nasjonalt pilegrimssenter velkommen 

Vårt Land omtalte utredningen og overleveringen i sin nettutgave. Her er det også samlet mye annet pilegrimsstoff.

Her tar vi med noen sitater fra utredningen:

Den norske pilegrimsbevegelsen er en grasrotbevegelse. Mange er de frivillige ildsjeler som har båret fram pilegrimsarbeidet de siste årene gjennom vedlikehold, skjøtsel og drift av ledene, samt gjestfrihet og ivaretaking av vandrerne.

Når nå det offentlige går inn og støtter den norske pilegrimsbevegelsen er det helt avgjørende at man tar vare på det unike engasjementet hos ildsjelene i pilegrimslivet. Den norske pilegrimsmodellen må bygges nedenfra, fra grasrota. Da kan vi lykkes – sammen.”


Oppgaver for nasjonalt senter:
•Nasjonal pilegrimsprest
•Regional pilegrimsprest
•Drift og infrastruktur
•Informasjon/markedsføring
•Frivillighetskoordinator
•Overnatting/mottak
•Formidling
•Daglig ledelse

Visjon:
Pilegrimsvandring vil i framtida få stor betydning for alle menneskers liv

Den nasjonale pilegrimssatsingen skal bidra til at Trondheim/Nidaros i 2030 skal framstå som et av de viktigste pilegrimsmål i EuropaNyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.