Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
19. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017


Vandring
langs
Caminho da Costa

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Åpent medlemsmøte i Pilegrimsfellesskapet St. Olav
29.01.2009 01:24
Pilegrimsfellesskapet St Olav, Nidaros inviterer alle interesserte til møte i Nidaros pilegrimsgård lørdag 7 februar

 Tid: Lørdag 07.02.09 kl. 13.00 – 16.00
 Sted:  Nidaros Pilegrimsgård

1. Orientering om forslag til nye vedtekter i Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, utarbeidet av arbeidsgruppe der Torgeir Gunleiksrud og Vigdis Vormdal har deltatt
 
 Arbeidsgruppen har omarbeidet vedtektene med sikte på å få en mer ryddig og  fremtidsrettet organisasjon hvor medlemsforeningene får større innflytelse i  hovedforeningens prioriteringer. Arbeidsgruppen er opptatt av å stimulere til økt  aktivitet i eksisterende lokalforeninger og legge forholdene bedre til rette for  opprettelse av nye lokalforeninger slik at pilegrimsfellesskapene samlet vil dekke hele  ”pilegrims- Norge”. Arbeidsgruppen vil også legge frem forslag til årsmøtet til  konkrete tilbakeføringer av deler av medlemskontingenten til lokalforeningene.

2. Rapport fra Prosjekt Pilegrimsmotivet –orientering og drøfting. Pilegrimsfellesskapet St. Olav er høringsinstans
3. Informasjon fra styret
3.  Eventuelt

Kaffe/tepause –
Vi praktiserer et av pilegrimens nøkkelord: Å dele – vi tar alle med noe til bordets fellesskap, kake, frukt, ost, rundstykker ---, det overlates til den enkelte hva en ønsker å ta med

Medlemmer og interesserte er velkomne!

Styret håper at mange har anledning til å komme. Dette er viktige saker for vårt fellesskap!  

Hilsen Vigdis Vormdal
Styreleder


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.