Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
14. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Pilegrimsåret 2008
31.12.2008 12:16
Et nytt år er ved veis ende. Pilegrimsinteressen vokser, og stadig flere legger ut på vandring, alene eller i grupper. Pilegrimene har mye å glede oss over, og mye å se frem til!

Vi registrerer at stadig flere legger ut på pilegrimsvandring, og at mange går rundt med et ønske om at ”en dag skal jeg også vandre”. Noen har en lengsel etter oppbrudd og forandring, andre kjenner behovet for ro, stillhet og nærheten til skaperverket. Stadig flere oppdager det hemmelighetsfulle, merkelige samspillet mellom fysisk anstrengelse og det langsomme, gode liv. Som gjør noe med våre holdninger, våre livsverdier. For mange er det hellige målet viktig, for andre er det selve veien frem dit som står i sentrum. 

Vi har ingen statistikk over pilegrimsvandere i Norge, men har registrert at antallet langvandrere mot Nidaros har økt, 

spesielt langs pilegrimsveien fra Oslo over Dovrefjell.Takket være driftige krefter og godt forarbeid ble det også i år organisert langvandringer langs flere veier til Nidaros, men det ble også arrangert vandringer til Røldal og i Valdres. Lom stavkirkes 850 års jubileum ble markert med bl a en pilegrimsvandring, det ble markert 50 års

jubileum for den første vandringen langs St Olavsleden fra Selånger i Sverige, og 290 års markering av karolinernes angrep på Trondheim. Dessuten har en rekke organi-sasjoner, skole-klasser og menigheter arrangert vandringer, ofte som dagsturer.
Biskopenes pilegrimsvandring er verdt å nevne spesielt. Og ikke minst må vi ta med betydningen av pilegrimsvandring brukt som terapi eller som del av soning. Vi opplever at pilegrimer ikke er en ensartet folkegruppe, og vi kan glede oss over at pilegrimsveiene brukes.

Vi må også ta med at året 2008 ble et merkeår ved innvielsen av Nidaros pilegrims-gård, til glede for både vandrere og det lokale pile-grimsmiljøet. Med sorg opplevde vi at den meget dynamiske og operative pile-grimspresten Rolf Synnes valgte å tre tilbake etter fem aktive år i Nidaros, men regi-strerer at han slett ikke har lagt pile-grimslivet på hylla.

Pilegrimsfellesskapet St Jakob
har også i 2008 vært en meget aktiv aktør og støttespiller for pilegrimer, både når det gjelder vandringer i Norge og utenlands. Mange har fått råd og veiledning, og 1000 pilegrimspass er utsendt. Vi har også mottatt mange gode og konstruktive tilbakemeldinger dette året. Vårt blad, Pilegrimen, er kommet ut med fire nummer, som vanlig – men sidetallet er økt og er nå oppe i 80.

En oppdatert overnattingsguide for pilegrimsveiene fra Tønsberg og Halden via Oslo til Nidaros er utgitt, og det er gjort avtaler med nye pilegrimsherberger.

Vi har også i år jobbet videre med merking av pilegrimsveiene. En viktig del av vårt arbeid er Bastøyvandringen, som nå er gjennomført for tredje gang. Våre tre lokal-foreninger jobber med ulik fokus, men bidrar vesentlig til å skape en levende og dynamisk organisasjon, og vårt kontor i Kirkegaten i Oslo får mange henvendelser. 
 

Pilegrimsfellesskapets nettside
har prøvd å gi et bredt bilde av den nasjonale og internasjonale pilegrimsvirksomheten. Dette har skjedd gjennom beskrivelser av pilegrimsveiene, beretninger og rapporter fra norske og utenlandske vandrere, informasjon og referat fra møter og arrangementer, presentasjon av pilegrimslitteratur, betraktninger, refleksjoner og historisk informasjon. Vi har prøvd å formidle pilegrimsvandring som en livsstil, en kultur som bærer i seg mye som også finnes i andre sammenheng, men med en sammensetning som likevel  er unik. 

Det har også i dette året vært rikelig tilgang på artikler og informasjoner til nettsiden. Selv om nettredaksjonen fortsatt har en god del artikler på lager, så blir nyheter som regel prioritert. Pilegrimsvandrere er skrivende mennesker, og nyheter, historie og refleksjoner omkring vandringer og vandringsmål er alltid velkomne. Det er fint hvis nettsiden brukes aktivt av vandrere og pilegrimsinteresserte mennesker.     

Vi har i dette året lagt ut 173 nyheter og 50 informasjonssider i tillegg til dagboken for Bastøyvandringen i høst. Statistikken for nettsiden viser at vi  hadde173 000 ”besøk” i 2008, dvs drøyt 400 pr dag. Det ble registrert brukere fra rundt 30 nasjoner, og disse lastet ned 1,3 millioner ”sider” med en samlet datamengde på 47,8 Gbytes. Vi kan altså trygt fastslå at nettsiden vår leses! I høst har nettredaktøren også omsider klart å få oppdatert forsiden og vi har fått forbedret bildebasen, noe som forhåpentligvis gir et bedre produkt.

Nettredaktøren takker for følget i 2008, og håper at nettsiden vil bidra til å skape glede og entusiasme for pilegrimssaken også i 2009.

Hilsen Tormod Berger
nettredaktør


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.