Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
18. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017


Vandring
langs
Caminho da Costa

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Egen lokalforening for Oslo?
09.11.2008 23:11
Medlemsmøtet i Oslo 8 november hadde mye å tilby! Spørsmålet om en lokal Oslo-gruppe ble lagt frem, og vi fikk vårt første styremedlem i den nye lokalforeningen. Nå vil vi gjerne ha med flere i Oslo-styret! Pilegrimsfellesskapets styre hadde også møte samme dag og flere viktige saker var oppe til drøfting.

Drøftingsmøtet
De tre lokalforeningene var representert på møtet, og forholdet mellom to av disse og styret i Pilegrimsfellesskapet St Jakob ble grundig behandlet.

Lokalforeningen i Vestfold har gjort en bra jobb med fangevandringsprosjektet, og følger opp det. Ellers har det vært lite møtevirksomhet, grunnet sykdom.

Pilegrimsfellesskapet St Olav i Nidaros, som ble grunnlagt i august 2006, arbeider meget godt og har mange entusiastiske medlemmer. De jobber aktivt for pilegrimene på grasrota og har et meget bra samarbeid med Kirken og de to pilegrimsprosjektene som er etablert i Trondheim, men savner en klar støtte fra hovedforeningen. De opplever blant annet at det er urimelig at ikke en del av medlemskontingenten føres tilbake til lokalforeningen.

For lokalforeningen i Telemark er situasjonen noe anderledes. Foreningen ble startet i november 2005 av en entusiastisk gruppe, det ble utarbeidet vedtekter og valgt et styre. Etter at det ble arrangert noen møter de to neste årene har oppslutningen og interessen avtatt merkbart. En rekke utspill overfor andre pilegrimsaktører i fylket har ikke ført frem, og til tross for at pilegrimsvandringen til Røldal har vind i seilene, er det nå liten interesse å spore hos medlemmene.

På drøftingsmøtet kom det frem en del synspunkter rundt den lokale virksomheten og hva hovedforeningen nå bør gjøre. Hele spørsmålet om organisasjonsform og økonomisk fordeling vil bli behandlet videre av den samme gruppen i januar.

Det kom også opp et ønske om å etablere en egen lokalforening for Oslo og omegn, da det nå virker rotete at Pilegrimsfellesskapet St Jakob fungerer både som hovedforening og lokalforening for Oslo.
Forslaget ble forelagt deltakerne på medlemsmøtet, som ble holdt om kvelden samme dag, med spørsmål om det var noen som kunne tenke seg å være med i styret for en lokal Oslo-forening. Vi fikk umiddelbar respons fra Bjørg Mai Salberg (bildet), som ønsket å gjøre en innsats nettopp for Oslo-området. Hun oppfordrer nå andre som kan tenke seg å jobbe for Oslo-området om å ta kontakt, enten direkte til henne på bjomai-s@online.no, eller til pilegrimskontoret.

Bjørg Mai er en erfaren pilegrimsvandrer, som har gått fra Groruddalen til sydspissen av  Spania i løpet av fire år. Men vi understreker at det slett ikke er noen krav om stor og imponerende pilegrimserfaring for å gjøre en innsats i hovedstaden! 


Det ble også tid til å diskutere medlemsbladet Pilegrimen. Det kom frem ønske om mer lokalstoff i bladet, f eks gjennom egne sider skrevet av lokalforeningene. Det var også et klart ønske om å få inn flere annonser, slik at vi får styrket inntektssiden. Redaktøren tar mer enn gjerne imot tilbud på flere annonser, og helst også en person som vil påta seg arbeidet med å skaffe annonser.

Medlemsmøtet

      

Trond Muri                                                         Rose Zavodny 

Vår formann, Trond Muri ledet oss gjennom et variert program i Kampen menighetshus. Drøyt 30 møtte opp, noe mindre enn hva vi er vant til. De tilstedeværende lederne for lokalforeningene fortalte hva som skjer, eller ikke skjer, hos dem, og fra St Olav fikk vi se en fin bildereportasje. Det ble flere bilder denne kvelden; fra Trond Muris etappe i Tyskland, på vei til Betlehem denne sommeren, og vi fikk mange fine inntrykk fra Caminoen fra Rose Zavodny.

Anne Saastad Fure ga oss også noen gode og meget tankevekkende refleksjoner fra høstens vandring mot Santiago. Hun opplevde blant annet frustrasjonen og skuffelsen over fulle herberger de siste 100 km, på grunn av de mange som jakter på stempler. De bruker gjerne bil, buss og sykkel i stedet for å gå på normalt vis. 

Ellers fikk vi oppleve fin sang av Liv Stenersen, med tema: Det søkende menneske i bevegelse

Tradisjonen tro ble det også servert ost og kjeks og rødvin i menighetshuset.

ToBe
Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.