Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
21. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

NB! Pilegrimskontoret holder stengt onsdag 21 november

Velkommen til
adventsfest
onsdag 5 desember

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Botsvandring og pilegrimsvandring
24.04.2008 23:55
I dag ble det snakket varmt om pilegrimer på Diakonhjemmet i Oslo. Helen Bjørnøy hadde miljøutfordringer som tema, og Eivind Luthen reklamerte for botsvandring til 130 meget engasjerte tilhørere.

Helen Bjørnøy samlet mange erfaringer fra sin tid som miljøvernminister, og dette i kombinasjon med et omfattende kirkelig engasjement har gitt henne et spesielt grunnlag for å snakke om miljø og fattigdomsutfordringer. Hun fremførte sitt budskap med intensitet og overbevisning. Hun snakket om sammenhengen mellom disse to problemområdene, og om hvordan situasjonen nå stadig blir verre. Hun delte med oss inntrykk og erfaringer, fra store konferanser og møter, men også fra møter med enkeltpersoner. Som en av stammehøvdingene som ikke var med på den store klimakonferansen i Nairobi. Han hadde opplevd på kroppen hvordan tørken ødela hele livsgrunnlaget, og sa til Bjørnøy: ”Diskuter klima så mye dere vil, men sørg for at sola blir satt på plass igjen”

 Miljøtrusselen henger over oss alle, men de fattigste er alltid de mest sårbare. I tillegg viser analysene at den globale oppvarmingen som nå allerede er i gang kommer til å berøre land på våre breddegrader minst. Ja, i begynnelsen vil vi kanskje tjene på denne oppvarmingen.

Bjørnøy avviste all tvil om at klimatrusselen er menneskeskapt. ”Vi trenger ikke flere momenter eller mer forskning for å bekrefte dette” var hennes klare budskap. Men vi trenger forskning for å finne løsninger, bevare artsmangfoldet, finne gode, alternative energikilder osv. Vi ser allerede miljøødeleggelsene i Norge, og enda tydeligere i andre land. Norge har stilt seg i den tvilsomme etiske stillingen at vi er storprodusent av den olje som først og fremst medvirker til den globale oppvarmingen. Vi har altså først tjent oss rike på miljøødeleggende bidrag, og så vil vi sannsynligvis være ett av de få landene som tjener på oppvarmingen.

Helen Bjørnøys foredrag tok også opp kirkens ansvar og muligheter. Hun understreket at kirkens engasjement i miljøspørsmål slett ikke er av ny dato. Allerede for 25 år siden ble miljøtrusselen satt i front  i kirkelige organer, og dette har vært fremme gjentatte ganger senere, både internasjonalt og nasjonalt. Kirken er internasjonal, det er etablerte organer som effektivt kan formidle informasjon over landegrensene, og den når frem til folk på grunnplanet med informasjon og holdningsskapende arbeid. Kirken er faktisk verdens største miljøbevegelse, og kan bli den mest slagkraftige. Vern om skaperverket, vårt felles forvalteransvar og det at vi har fått våre ressurser til utlån for en begrenset tid er noe av selve grunnvollen i den kristne forvaltertanken. Dette gir et fantastisk utgangspunkt for å få til noe viktig.

Kirkens eget språk, dvs det vi formidler og vektlegger, ble også sterkt understreket av Bjørnøy. Ord som ”fortvilelse”, ”angst”, ”mot”, ”nærhet” og ”åpenhet” er det rom for og aksept for i kirkens rom. Det som er vondt og det som er godt. Da blir det også mulig å stå sammen om å finne veier som vi kan gå sammen videre. I kirken snakker vi også om ærefrykt for naturen, om betydningen av naturopplevelser, om nærhet til det levende. Vi snakker med andre ord om pilegrimer, om håpet om å få kirkens folk ut i naturen, på pilegrimsvei. Dette er et viktig skritt for at vi skal elske den naturen som vi er satt til å forvalte.

Helen Bjørnøy avsluttet med å tipse oss om at det menneskelige fellesskapet er et meget viktig utgangspunkt for handling. Vi trenger å gi hverandre inspirasjon, mot og ansvar. Hun håpet at denne dagen ville bidra med mye uro hos deltakerne. En gnagende, inspirerende uro!


Eivind Luthen tok en litt annen vinkling da han snakket om botsvandring. Han tok utgangspunkt i Bibelens fortelling om den bortkomne sønn og snakket litt om hva bot egentlig er: En reparasjon eller forbedring. Bot bør være et positivt begrep, en mulighet for endring av noe i våre liv.

Selvsagt snakket han mye og varmt om botsvandringen som er gjennomført to ganger av Bastøy-fanger. Men han trakk også inn oss andre som ikke har kriminelle rulleblad. Vi trenger også en botsvandring. Vi har alle våre spesielle ting som vi burde jobbe litt med, kanskje reparere litt her og der. Til slutt i foredraget lanserte han et konkret forslag: La Kirkens bots- og bededag om høsten bli en pilegrimsdag. Tenk om vi nettopp denne dagen kunne se skarer av kirkegjengere på pilegrimsvei, gjerne med sin egen kirke som mål!  

Les hele foredraget til Eivind Luthen her


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.