Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
14. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Årsmøtet i Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Nidaros
06.04.2008 12:45
Vår lokalforening i Trondheim avholdt årsmøte 1. mars. Her er referatet fra årsmøtet.

Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Nidaros

Referat –  Årsmøte og medlemsmøte 01.03.08, Kirkestuene i Waisenhuset

Til stede: Eli Ott Stjernen, Trondheim – Olav Græsli, Tydal – Per Kvalvaag, Tydal – Anna Kristine Kveinå, Trondheim – Aase Laila Andersen, Trondheim – Karon Josefine Teige Wanvik, Leinstrand – John Wanvik, Leinstrand - Tore Gulbraar, Trondheim – Jørg Kunzendorf, Malvik – Kristin Øsvik Ekker, Nord-Statland - Ola Reitan, Tydal – Cathrine Ronca, Trondheim – Henny F. Bjørgan, Trondheim – Gisela Johannessen, Trondheim – Peder Solem, Malvik – Margaret Skifte, Trondheim – Torgeir Gunleiksrud, Melhus – Ola Storhaugen, Melhus – Mari Ann Ree, Melhus – Liv Aastad, Buvika – Mari Valseth, Trondheim – Helga Eidhamar, Trondheim - Berit Lånke, Trondheim – Rolf Synnes, Trondheim - Vigdis Vormdal, Trondheim

Sak 1: Åpning
Fungerende styreleder Ola Reitan åpnet møtet med å ønske velkommen.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sak 3: Valg av møteleder og referent
Ola Reitan ble valgt som møteleder, og Vigdis Vormdal som referent.

Sak 4: Styrets beretning om virksomheten i 2007
Ola Reitan leste styrets beretning. Årsmeldingen ble godkjent. Den følger som vedlegg til referatet.

Sak 5: Regnskap for 2007
Kasserer Anna Kristine Kveinå gjennomgikk regnskapet for 2007. Regnskapet er revidert og funnet i orden. Regnskapet ble godkjent.

Sak 6: Anmeldte saker
Forslag fra Ola Storhaugen
:
”For å få inn bestemmelser om valgkomite i Pilegrimsfellesskapet foreslår jeg følgende tillegg i vedtektene:
"For å komme med forslag til valg av styre m.m. i Pilegrimsfellesskapet skal det på årsmøtet velges en valgkomite som består av 3 medlemmer.
 Valgkomiteen skal rullere slik at det hvert år velges inn et nytt medlem for 3 år. Den som har vært i komiteen lengst, skal fungere som leder og går ut etter sitt tredje år i komiteen.”

Forslag fra styret:
Det vises til statuttene for Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Nidaros, §3b, om vanlige årsmøtesaker, der det igjen vises til hovedforeningens vedtekter. I hovedforeningens vedtekter, §7,7c står følgende: ”Årsmøtet skal velge valgkomite bestående av leder og to medlemmer samt et varamedlem – alle for 1 år.”
Styret foreslår at § 7,7c fra hovedforeningens vedtekter blir skrevet inn i våre statutter, ikke bare henvist til.
Styret foreslår videre at det samme gjøres i forhold til §7,7bfra hovedforeningens vedtekter: ”Årsmøtet velger revisor for 1 år”.
Styret foreslår at Statutter for Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Nidaros endres til Vedtekter for Pilegrimsfelleskapet St. Olav.

Vedr. endring av vedtektene når det gjelder valg av valgkomite:
Møteleder orienterte om de utsendte forslagene. Ola Storhaugen orienterte om og begrunnet sitt forslag.

Votering:
Ola Storhaugens forslag: 6 stemmer
Styrets forslag: 12 stemmer.
Det var 18 stemmeberettigede til stede.
Vedtak: Styrets forslag om endring av vedtektene vedrørende valgkomite ble vedtatt med det nødvendige flertall, og tas inn i vedtektene.

Vedr.  endring av vedtektene – valg av revisor
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt, og tas inn i vedtektene.

Vedr. endring av Statutter til Vedtekter
Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 7: Valg
Valgkomiteens forslag ble lagt fram av valgkomiteens leder, Åse Laila Andersen

Forslag til styre 2008 :
Ola Reitan, Tydal, velges for 2 år
Anna Kristine Kveinå, Trondheim, ikke på valg, gjenstår 1 år
Vigdis Vormdal, Trondheim, velges for 2 år
Bodvar Tømmerås, Snåsa, ikke på valg, gjenstår 1 år
Torgeir Gunleiksrud, Melhus, velges for 2 år
Joerg Kunzendorf,Malvik, anbefales å velges for 1 år denne gangen, slik at 3 (ikke 2)  medlemmer kan velges for 2 år ved neste valg.
 
Forslag til styreleder:
Vigdis Vormdal
 
Forslag til varamedlemmer :
Ingrid Meslo, Rennebu
Ola Hårstad, Selbu
Karon Wanvik, Leinstrand
 
Forslag til valgkomite:
Ola Storhaugen, Melhus
Svein Sørli, Tydal ,ny
Aase Laila Andersen, Trondheim , leder

Varamedlem til valgkomite:
Peder Solem, Malvik

Forslag til revisor:
Tor Gulbraar
 
Vara-revisor:
Henny Furnes Bjørgan

Alle som var foreslått, ble valgt ved akklamasjon

Det kom noen spørsmål vedr. kontingent før årsmøtet ble avsluttet.

Etter en kaffepause var det medlemsmøte.

Sak 1: Foredrag v/Berit Lånke: ”Utenom veien til Santiago de Compostela”
Berit Lånke holdt foredrag, samt viste bilder. Det var mange tilbakemeldinger om at tilhørerne opplevde dette som svært interessant. Vi takker igjen for at hun ville dele av sin kunnskap og sine erfaringer med oss!

Sak 2: Informasjon
v/Ola Reitan:
- Seminar i Vadstena 5.-6. april
- Han fortalte at styret har skrevet brev til kultur- og kirkeminister Trond Giske

v/pilegrimsprest Rolf Synnes:
- Konfirmanter skal 5.juli gå fra Ranheim. Han trenger kjentmann som kan følge dem.
- Biskop Finn Wagle skal åpne Nidaros pilegrimsgård 8.mai. Pilegrimsgården skal være delvis i drift denne sommeren.
- ”Bikes for peace” v/Tore Nærland skal sykle Trondheim – Roma. Start 9.mai. Mer informasjon på www.bikeforpeace.no
- Vandringer sommeren 2008, mer informasjon på www.pilegrim.info
- Dugnad på Fokstugu 22.-24.august

v/Cathrine Ronca:
- informerte om pilegrimskonferanse i Trondheim 9.mai, i regi av KKD’s nasjonale utviklingsprosjekt

v/Randi Winsjansen
- informerte om ei krukke som hun har designet, etter ”mal” som pilegrimer brukte til å ha hellig vann på.

v/Liv Aastad
-  informerte om sitt nye pilegrimsherberge, Kveivan, i Buvika. Mer informasjon på www.kleivanvekst.no

Sak 3: Eventuelt
- Vigdis Vormdal hilste fra Syver Svare, Bodvar Tømmerås og Kjell Skartseterhagen.

Trondheim, 25.03.08    

Vigdis Vormdal
referent 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.