Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
18. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017


Vandring
langs
Caminho da Costa

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Pilegrimsstedet Lourdes 150 år
31.03.2008 23:29
Det startet med ei 14 år gammel jente og hennes merkelige opplevelser i 1858. Dette førte til at Lourdes ble et av kristenhetens mest besøkte pilegrimsmål. I år ventes det 8 millioner pilegrimer til Lourdes. Norge er med blant disse, og herfra stiller noen i uniform.

Byen Lourdes ved foten av Pyreneene har ca 17 000 innbyggere. Hvert år besøker ca 3 millioner pilegrimer denne byen. Pilegrimsmålet er en grotte i utkanten av byen. I denne grotten hadde 14 år gamle Bernadette Soubirous i alt 18 åpenbaringer i 1858. Hun fikk beskjed om å drikke av kilden, vaske seg i den og spise de urtene som vokste der. Det var ingen kilde i grotten da, men dagen etter skrapte hun i jorden og det piplet frem vann. Vannet har fortsatt å strømme ut fra grotten frem til i dag.

Det ble straks bygget et enkelt kapell i grotten, og noen få år senere ble dette erstattet med en kirke. Pilegrimene begynte å strømme til, og rundt 1900 ble det reist en stor basilika for de tilreisende. Men tilstrømningen økte og kirkene ble snart for små. I 1950-årene ble det bygget en enorm underjordisk kirke som rommer 30 000.

Helt fra Bernadettes åpenbaringer i 1858 er det rapportert om helbredelser av mennesker som har besøkt kilden. Mange av disse er fullstendig medisinsk uforklarlige og er erklært for mirakuløse.

Militær valfart

En spesiell side ved pilegrimsstedet Lourdes er at det arrangeres militære valfarter hit hvert år. Opp mot 25 000 soldater fra en lang rekke land reiser hit og deltar i parader, messer og andre arrangementer.

Den militære pilegrimsvandringen startet etter krigen som et ønske fra tyske og franske krigsveteraner om å samles til bønn og forbrødring etter krigens grusomheter.

Fortsatt er det disse to landene som utgjør tyngdepunktet. Det er den katolske kirken som står bak, men deltakere fra andre konfesjoner ønskes velkommen til valfarten. Det blir naturligvis holdt en rekke katolske gudstjenester under oppholdet i Lourdes, men også andre kirkesamfunn holder gudstjenester for pilegrimene.

Entusiaster blant norske feltprester har i mer enn 30 år sørget for norsk deltakelse. Kaptein og pater Sigurd Markussen har deltatt en rekke ganger, også som leder for den norske gruppen. Han forteller at han opplevde et kall fra Gud da han som 18-åring ba ved grotten i Lourdes. Han lovet den gang å komme tilbake, og det har han gjort hvert år siden han ble ordinert som prest. Kapt Markussen sier at selv om målet står i sentrum for pilegrimene, er det viktig at selve reisen er en forberedelse til møtet med helligdommen. Man må ikke reise for raskt. Det beste er å bruke bena, men til Frankrike er det mest naturlig å reise med tog.
 
Også i jubileumsåret vil en norsk militær gruppe reise til Lourdes, denne gang under ledelse av pater og tidligere feltprest Dominic Thanh van Nguyen i Trondheim. Pilegrimsreisen skjer med tog og varer fra 19. til 28. mai. NB: Påmeldingsfristen er allerede 3. april. Du kan hente mer informasjon om valfarten her.

For øvrig regner de lokale myndighetene i Lourdes med minst en dobling av tilstrømningen i år, dvs til et besøkstall på 8 millioner pilegrimer. Den første store markeringen skjedde i februar, med en pilegrimsmesse for 70 000 deltakere.

Du kan hente frem en reportasje fra Lourdes fra NRK nett-tv her. 

En annen av de norske feltprestene som har stått bak pilegrimsreisene til Lourdes er major og bispedømmeadministrator i den katolske kirken i Tromsø, Torbjørn Olsen. Han fortalte for et par år siden litt om sine egne erfaringer:

Jeg har nå i en god del år har gjort litt årlig frivillig og kanskje nostalgisk feltpresttjeneste ved å bli med på militærvalfartene til Lourdes.

Disse årene har disse valfartene utviklet seg fra å være et lite opplegg med to-fire deltagere fra Norge til å bli en storartet sak med inntil 30 norske deltagere. Vernepliktige betaler en begrenset sum for reise og opphold. Finansielt har dette latt seg gjøre ved velvillig støtte fra tysk side, samt at de øvrige nordiske land ikke har brydd seg om å bruke sine plasser. Organisatorisk har det blitt så vellykket ved den katolske sognepresten i Arendal kaptein. Sigurd Markussens store engasjement. Da deltagertallet steg, bad han meg bli med igjen, og jeg fikk stort sett lov til «bare» å være prest. Det har vært flott. Noen år har vi også vært så heldige å ha med en luthersk feltprest.

En ting er at Forsvaret har forandret seg eller i hvert fall blitt «omorganisert» til det nesten ugjenkjennelige siden jeg forlot det. Samtidig ser jeg at soldatene som mennesker har forandret seg svært lite siden jeg tjenestegjorde for deres fedre. Og det er den interessanteste observasjon som man kanskje må være utenforstående for å kunne gjøre.

Deltagerne har vært veldig sammensatte, fra katolikker via alminnelige norske lutheranere til pinsevenner og udøpte. Og selv om nok en stadig større del av den norske gruppe har vært aktive kristne, har vi også hatt med flere eller færre med et søkende eller distansert forhold til kristendommen. De melder seg på et program, og den norske gruppe har et av de strengeste opplegg med obligatorisk og aktiv deltagelse ved de fleste arrangementer. Samtidig er vi bevisst på å respektere enhvers personlige religiøse ståsted. Mht. militær disiplin (og faktisk oppførsel) er vi nok også i teten, herunder uniform hele tiden som skal være korrekt, samt ofte forflytning i eksersermarsj. Det kan by på spesielle utfordringer å få samtrent alt fra gardister til flysoldater. Heldigvis har det mange ganger deltatt et befal som har tatt seg av dette på en god måte.

Faste «innslag» er norske sjokk under togturen sydover i møte med et uvant kontinentalt forhold til alkohol, positiv opplevelse i Lourdes over at dette likevel er et virkelige seriøst kristent arrangement og konstatering på hjemvei av at pilegrimsreisen er en mye mer positiv opplevelse enn man på forhånd hadde våget å forestille seg.

Offisielt er det pilegrimsstedet Lourdes som er reisens mål. Sett fra en mer pastoral eller evangeliserings-synsvinkel er imidlertid selve reisen minst like viktig, og da spesielt de mange samtaler og interne kristne arrangementer som finner sted underveis. Her opplever jeg noe av det samme som jeg opplevde da jeg i min feltpresttid gikk fra rom til rom på kasernebesøk, fra celle til celle på arrestbesøk eller fra telt til telt og fra stilling til stilling under feltøvelser.

Jeg kunne nevne en rekke eksempler på at Lourdes-besøk for norske deltagere — så vel menige som offiserer — har gitt et nytt forhold til troen og kristendommen. Vi har ikke som mål å konvertere deltagerne til katolisismen, men oppklarer gjerne uklarheter og diskuterer kontroversspørsmål. Faktum er likevel at en del offiserer fra de siste års Lourdes-turer som fra før ikke var aktive i annen kristen sammenheng, nå er aktive katolikker.


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.