Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
14. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Ett år i vente på svar
30.03.2008 23:01
I disse dager er det ett år siden Pilegrimsfellesskapet tilbød aktiv deltakelse i det nye pilegrimsprosjektet. Vi har ennå ikke fått svar.

Pilegrimsprosjektet med det snodige navnet ”Pilotprosjektet” ble etablert med midler fra Miljøverndepartementet via Riksantikvaren høsten 2006. I tildelingsskrivet var det forutsatt at prosjektet skulle samarbeide med frivillige organisasjoner, og vi ventet, naturlig nok, at vi som eneste brukerorganisasjon raskt ville blitt invitert til å delta i styringsgruppen, eventuelt i prosjektgruppen. I mars 07 sendte vi så et brev hvor vi tilbød å stille vår kompetanse og vårt brede kontaktnett til disposisjon for prosjektet. Vi fikk ikke noe svar, men skjønte at prosjektstyret ville vente til det var utnevnt en prosjektleder. Dette skjedde sist sommer, men fortsatt kom det ingen reaksjon på vårt brev. Nå er Pilotprosjektet i gang med å opprette en rekke regionale referansegrupper. De tre fylkene som tok initiativet til prosjektet er godt i gang, og turen er kommet til Hedmark og Akershus. Prosjektet ønsker en bred sammensetning i disse referansegruppene, med representanter fra næringsliv, Kirken, grunneiere, skolen, reislivsvirksomhet, historielag osv. Litt merkelig er det da at representanter for brukerne, dvs pilegrimene, fortsatt ikke er med.

Pilotprosjektet har som sitt hovedmål at kvaliteten av pilegrimsveiene skal forbedres. Det er et etablert prinsipp i alt kvalitetsarbeid at kunder/brukere skal spørres om sine erfaringer, forventinger og ønsker. Vi ser at det syndes mot dette grunnprinsippet i mange sammenhenger, ikke minst i offentlig forvaltning. Det er beklagelig at det innen pilegrimsvirksomheten i vårt land ikke er mulig å få til gode samarbeidsordninger. I stedet har vi de siste månedene sett at det er etablert enda et organ; Pilegrimsmotivet – et nasjonalt utviklingsprosjekt (tidligere omtalt her på nettsiden). Vårt inntrykk er at det siste organet beveger seg oppe på toppene, mens Pilegrimsfellesskapet arbeider på grasrota. En kobling mellom disse er kanskje urealistisk å håpe på. Men pilotene derimot, opererer i det store mellomrommet og bygger nå opp en bred kontaktflate, men der inngår altså ikke pilegrimenes egen interesseorganisasjon.

Pilotprosjektet har en begrenset levetid, og det ville være hyggelig om vi i alle fall får et svar på vårt tilbud før prosjektet avsluttes om et par år.

ToBe


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.