Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
16. januar 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Vintervandring i Vestfold,
og nytt
digitalt kart


Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Velkommen til årsmøte/medlemsmøte søndag 6 april
27.03.2008 00:02
Møtet starter kl 1800 og holdes på Kampen menighetshus (hvit bygning bak kirken).

Avtroppende styreleder Eivind Strømman orienterer om året som gikk. Styremedlem Rolf Eckbo orienterer om årsregnskapet for 2007. Styremedlem/leder av Pilegrimskontoret Eivind Luthen sier litt om årets planer, bl.a. medlemsreise med buss til Selja på ettersommeren. Ny Bastøyvandring planlegges i august. På grunn av stor pågang vil Pilegrimskontoret få øket bemanning.

Forslag til statuttendring: Regnskapet godkjennes/kontrolleres av en regnskapskyndig person, og ikke av en revisor.
Begrunnelse: Som forening er vi ikke lovpålagt med autorisert revisor. Utgiftene til en autorisert revisor er svært høye og regnskapet til foreningen er såpass enkelt at det er nok at en regnskapskyndig kontrollerer/godkjenner regnskapet. 
  
Henrik Wigestrand spiller gitar. Påtroppende kandidat som styreformann Tron Muri forteller om sin etappevandring fra Oslo mot Betlehem. Også annen underholdning planlegges. Det vil bli tid til hyggelig samvær. Det blir selvsagt også servering: ost, kjeks, vin og mineralvann.

Det er bindende påmelding av hensyn til mat/vininnkjøp. Utgiftene dekkes ved loddsalg.
Vi lover flotte bokpremier. Inngangspris kr 100 (for dem som deltar på medlemsmøtet).

Årsmelding
Pilegrimsfellesskapet St. Jakob har pr. i dag  nesten 1000 medlemmer.

Tidsskriftet
Som vanlig har Pilegrimen kommet ut fire ganger, men sideantallet er økt fra 48/56 til 72 sider. Det har medført merarbeid, men har gitt oss et  fyldigere tidsskrift. Pilegrimen nr. 3 ble laget som spesialnummer i et opplag på 3000.
Websiden Pilegrim.no oppdateres ukentlig og blir godt besøkt. Webansvarlig er Tormod Berger.

Vandringer/arrangementer/møter
Årsmøtet/medlemsmøtet  fant sted 24 mars. Det inkluderte lysbildekåseri om vandring med innsatte til Nidaros og middelaldermusikk med Sverre Jensen.
Vi deltok i et pilegrimsarrangement  "Vandring og Vin" i regi av Tønsberg Litterære Selskap samt vigslingen av St. Olavs kapell i Covarrubias, Spania. Vi gjennomførte en vellykket og fulltegnet medlemstur til Vadstena i pinsen. Årets hovedprosjekt var vandringen med sju innsatte fra Bastøy fengsel, denne gang fra Botne i Vestfold til Trondheim, det vil si 40 (38) dagers tur. Det ble vellykket også denne gang, og fikk bra mediadekning. Underveis ble det lagt ut ca. 200 merker og satt opp sju veiskilt  Foreningen deltok i forberedelsen av Rune Gjerdingens vandring med lama fra Oslo til Trondheim. Tormod Berger ledet en vellykket konfirmantvandring fra Eidsvoll til Hamar. Vi var med å planlegge den store Afghanervandringen fra Trondheim og ledet den inn til Oslo. Den 22 september gjennomførte vi et større arrangement i samarbeid med Steinerskolen i Bærum som inkluderte en lokal vandring med flere hundre barn samt egen Mikaelsmesse i Gamle Aker kirke. Under olsok deltok vi i Trondheim med stand i lag med lokalforeningen, bl.a. for å skaffe flere  medlemmer og skaffe midler til driften. Lokalforeningen i Trondheim og i Vestfold har vært aktive i form av møter og vandringer.
Den sentralt beliggende pilegrimsbroen på Kløfta ble reparert og sikret før sommeren.
 
Pilegrimskontoret
Det har vært en jevn strøm med henvendelser til vår forening for å få opplysninger om vandringer i Frankrike, Spania og Norge. I samarbeid med kirken i Trondheim fikk vi laget en flott pilegrimsplakat, den første i sitt slag. Ny oppdatert Overnattingsguide for pilegrimsveiene ble publisert. Kontoret har deltatt aktivt i mediene/samfunnet forøvrig med artikler, foredrag og innspill.

Styret har hatt tre møter i løpet av året.
 
Styret

Regnskap og budsjett kan hentes frem her
Balanserapport for 2007 kan hentes frem herNyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.