Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
21. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

NB! Pilegrimskontoret holder stengt onsdag 21 november

Velkommen til
adventsfest
onsdag 5 desember

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Endelig får vi en skikkelig pilegrimssjef!
13.01.2008 18:55
Dagens gode nyhet: Pilegrimsvennen Trond Giske vil satse stort på pilegrimene. Samtidig redder han levebrødet til en arbeidsløs direktør i Trondheim.

Den nye pilegrimssjefen sammen med sin gavmilde, men ikke alltid helt tydelige velgjører  (Foto: Vårt Lands nettavis)

Kulturministeren er en sann samaritan. Når kulturpersonligheten Per Uddu ikke fikk en tredje periode som direktør for Olavsfestdagene, var Giske raskt ute og hjalp han over i en ny direktørstol – nå som Norges nye pilegrimssjef! Erfaringene fra de mange og lange årene som festdagsdirektør i Nidaros har naturligvis gitt den avsatte Uddu en kjempekompetanse som pilegrimsleder, noe ministeren vet å verdsette. Trond Giske varslet allerede i sommer at han ville satse stort på pilegrimsvirksomhet, med Nidaros som Norges svar på Santiago. Han ville satse på de allerede etablerte organene, men vi kan vel ikke vente at en minister skal huske hva han sa for et halvt år siden. Han har sikkert så mye annet å huske på.

Direktør Uddu fikk skaffet til veie 2 millioner kroner fra EU, penger som visstnok ikke lenger finnes, og ingen egentlig har sett noe til – aller minst pilegrimene. Men for vår utrettelige og optimistiske statsråd er penger ingen hindring. Nye, friske midler er nå hentet frem, klare til å brukes til pilegrimenes beste. Direktør Uddu har store og spennende vyer. Han vil satse på muslimer på vei til Nidaros, og synes at det er alt for lite helgendyrkelse for tiden i vårt land. Han vil nå først og fremst bygge opp en skikkelig stab som skal sørge for at pilegrimsvirksomheten får langt større bredde og at vi også skal få glede av det velfungerende statlige byråkrati. Det har vi virkelig savnet! Det er liten tvil om at Uddu skal klare å bruke alle pengene han får tildelt på en god og gjennomtenkt måte.

Ja, pilegrimsvirksomheten trenger virkelig flere styringsledd, ellers kan vi vanskelig forstå at dette kan fortsette på en skikkelig måte. Vi har jo riktignok Miljøverndepartementet med sin Riksantikvar som er eier og hovedansvarlig for pilegrimsveiene. Og vi har Direktoratet for naturforvaltning som også har et overordnet ansvar for den fysiske tilrettelegging av pilegrimsveiene overfor kommunene, som igjen har et oppfølgingsansvar for sine deler. Fylkene har ansvar for godkjenning av traseene, endring av gamle veier og etablering av nye. Den norske kirke har sitt eget styringsorgan, Pilegrimsutvalget, med domprosten i Nidaros som leder. Og i to bispedømmer har vi egne pilegrimsprester som også virker som pådrivere, koordinatorer og åndelige veiledere for pilegrimer. Høsten 2006 startet dessuten etableringen av et eget pilegrimsprosjekt, også kalt Pilotprosjektet, med midler fra Miljødepartementet. I sommer fikk de også ansatt en egen prosjektleder.

Dette var jo så lite, og det er helt klart at pilegrimene i Norge nå var helt avhengig av en sterkere styring av virksomheten. Ikke minst fordi vi sårt trenger en satsning på pilegrimsturismen. Turist-Norge sliter, og opplevelsesferie med skreddersydde opplegg, krydret med litt svette og noen bratte bakker er nettopp hva landet vårt trenger. Så: Takk skal du ha, Trond Giske! Du har sans for det vesentlige og har en egne evne til å opptre som reddende engel. Hva skulle vi gjort uten deg?

Nå kan vi vel vente at de andre departementene kommer på banen. Justisministeren har allerede oppdaget at pilegrimsvandring også kan egne seg som botsvandring, og hva kan vi ikke vente på samferdselssektoren? Når folk flest finner ut at de kan bruke apostlenes hester sparer vi inn mange milliarder på veibudsjettet, og ingen vil fatte noen interesse for høyhastighetstog. Her bør det absolutt komme en egen pilegrimssjef! Og hva med landbruket? Nye, alternative satsninger i grisgrendte strøk er jo en gedigen gavepakke for landbruks- og matministeren, og han bør snarest utnevne en egen pilegrimssjef. Forsvarsministeren bør se gode muligheter for Hæren med hele folket på marsj i vårt langstrakte land, så her er det absolutt behov for å tilsette en egen pilegrimsgeneral. Og mest av alt: Helsedepartementets utgifter kommer til å rase nedover, sykehuskøene forsvinner og legene blir arbeidsledige. Ministeren bør snarest opprette et eget pilegrimsdirektorat, slik at omleggingen kan skje på en skikkelig og byråkratisk måte. Den fremtidige satsningen på turistnæringen må jo være skjønn musikk for Næringsdepartementet, og vi kunne lage listen lenger: Kommunaldepartementet har store interesser her, Utenriksdepartementet likeså, Likestillings- og Kunnskapsdepartementene har også mye å hente. Her bør vi kunne vente stor satsning i årene som kommer, og en rekke nye stillinger og staber.

Forresten: Vi glemte visst å nevne at det også finnes en liten interesseforening for pilegrimer, kalt Pilegrimsfellesskapet St Jakob, med flere lokalforeninger og ca 1000 medlemmer. Vi jobber riktignok på grasrota, i direkte kontakt med vandrerne, vertskap på herberger og lokale entusiaster, og vi gir motivasjon og informasjon som pilegrimene trenger. Men vår organisasjon er jo kjempekjedelig og helt flat, uten noe byråkrati, kun med frivillige aktører og uten en krone i offentlig støtte. Dette er vel egentlig knapt verdt å nevne når vi ellers snakker om de store og viktige aktørene i det fremtidige pilegrimsarbeidet.

Tormod Berger

Her kan du glede deg  over mer informasjon om den nye pilegrimssjefen:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kkd/pressesenter/pressemeldinger/2008/Per-Kvistad-Uddu-blir-prosjektleiar-for-.html?id=496505
http://www.adressa.no/kultur/article923977.ece
http://www3.nrk.no/nyheter/distrikt/nrk_trondelag/1.4501880
http://www.vl.no/kristenliv/article3273976.ece
http://www.adressa.no/kultur/article611746.ece
http://www.adressa.no/kultur/article1008537.ece


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.