Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
23. oktober 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Guidebok
for
Den smale vei

      

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


No pain No Glory
04.01.2008 22:05
Hege Høyer Leivestad skrev våren 2007 en meget interessant masteroppgave med tittel: "En antropologisk studie av turisme og pilegrimsreiser til Santiago de Compostela". Avhandlingen bør være obligatorisk lesing for alle Santiago-pilegrimer

Avhandlingen tar for seg reiser deltakerne selv karakteriserer som pilegrimsreiser og turisme. Basert på feltarbeid i den nordspanske byen Santiago de Compostela og blant reisende langs pilegrimsveien Camino de Santiago, studeres ulike reisepraksiser, samt institusjoners involvering i produksjonen av disse reisene. Opprinnelig et katolsk pilegrimsmål, framstår Santiago de Compostela i dag som mål for reisende med ulike motivasjoner og ønsker for pilegrimsreisen.

I avhandlingen argumenteres det for at ulike valg av mobilitetsformer legger grunnlag spenninger og hierarkisering som kommuniseres blant de reisende.
Feltet framstår som preget av dikotomiske skiller; mellom pilegrim og turist, autentisk og uautentisk, konsum og anti - konsum. Disse dikotomiene reproduseres blant de reisende, men også i katedralens byråkrati i Santiago, der det kirkelige pilegrimskontoret analyseres som en vokter av en kristen pilegrimsreise.

I motsetning til tidligere arbeider fra pilegrimsveien til Santiago, legger avhandlingen vekt på prosesser som foregår ved selve pilegrimsmålet. Santiagos katedral betraktes som et rom hvor det forhandles om mening og midlertidig identitet. Gjennom suvenirhandelen i byens hovedgater får pilegrimsreisen et materielt uttrykk, der pilegrimer selv er med på å tillegge masseproduserte varer verdi. Mens de reisendes praksiser og bevegelser preges av individuelle valg, er det både i kirken og den politiske turismens interesse å påvirke og kontrollere de reisende. Dette skjer blant annet gjennom krav som stilles til pilegrimen fra kirkelig hold, og gjennom turismeaktørers markedsføring av Santiago og pilegrimsveiene. Avhandlingen utforsker de eksisterende spenningene mellom makroaktørers syn på, og reisendes opplevelser av, hva pilgrimsreisen til Santiago er og skal være.

Hele avhandlingen kan du laste ned på pdf-format her.

Hege H Leivestads egen historie fra sitt lange opphold ved mottakskontoret for Santiago-pilegrimer sto i Pilegrimen nr 4/2007. Du kan også lese hennes beretning her: Jakten_paa_La_Compostela.doc 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.