Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
13. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017


Noen fine dager
i
Danmark

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Ny tid for pilegrimsvandring i Norge?
25.11.2007 17:28
Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Nidaros har hatt et begivenhetsrikt år med 10 års jubileum for pilegrimsleden, nordisk vandring og flere pilegrimer enn før. Pilegrimsprest Rolf Synnes har skrevet en betraktning om årets pilegrimsvirksomhet, sett fra Nidaros. Dette ble nylig sendt ut i et informasjonsbrev til trønder-medlemmene. Her kan også andre lese hans betraktning.

  De organiserte vandringene
har også i år vært svært vellykkede, takket være gode frivillige hjelpere.  Særlig mange påmeldte fikk vi til vandringen fra Oslo. Romboleden fikk ekstra oppmerksomhet i og med at den i år ble markert som aksen mellom Vadstena og Trondheim. Østerdalsleden fikk også god deltakelse, særlig på siste del av vandringen.

Hensikten med disse vandringene er mangesidig.  En slik organisert vandring gjør det mulig for mange å gjennomføre vandringen som ellers ikke ville hatt muligheten, eller ikke turt å prøve. De organiserte vandringene skaper også en betydelig oppmerksomhet om pilegrimsleden i media og ellers blant folk. Vi ser også at disse vandringene gir en god indirekte effekt når det gjelder å bedre infrastrukturen rundt ledene, særlig med hensyn til overnatting.

Mottaket
Mottaket fungerte i år bedre enn noensinne. Selv med et rekordstort antall pilegrimer rundt olsok fungerte mottaket slik som planlagt. Pilegrimene gav uttrykk for stor takknemlighet for den omsorg de ble vist av både ansatte og frivillige ved mottaket. 

Utfordringen til neste år blir å gi pilegrimene et bedre tilbud om samtale i forbindelse med ankomsten.

Prosjekt Pilegrimsleden
Nå er Prosjekt Pilergrimsleden i ferd med å komme skikkelig i gang.  Knut Lillealtern er tiltrådt som daglig leder av prosjektet i 75% stilling.  Han har kontorfellesskap med Pilegrimspresten i Waisenhuset. Tove Nypan er ansatt som prosjektmedarbeider fra Trøndelagsfylkene i 100% stilling og sitter også på Waisenhuset noen dager i uka. Det skal bli spennende å se hva dette prosjektet vil bety for pilegrimsvandringen i årene fremover!

Ettertanke og oppsummering.
I jubileumsåret har det kommet flere vandrende pilegrimer til Trondheim enn noen gang siden 1997. 150 utdelte Olavsbrev er bare ”toppen av isfjellet”. Flere hundre har kommet til Trondheim etter å ha vandret større eller mindre deler av Pilegrimsleden. Om vi skal tenke på skoleklasser, menigheter og andre som har vandret på pilegrimsleden en eller flere dager uten å komme til Trondheim er tallet flere tusen.

Vi har dette året stadig fått store avisoppslag som kan fortelle om at Nidaros pilegrimsgård snart kan være en realitet og at det fra mange hold skal satses tungt på pilegrimsvandringer i tiden som kommer.  Det er gledelig mange aktører i den pilegrimssatsingen som nå ser ut til å komme.

Midt i gleden over at som nå skjer er det viktig for meg å understreke at dersom ikke brukergruppen, altså pilegrimene selv, blir tatt med på råd, risikerer vi at satsingen vil gi lite resultater.  I verste fall kan en tung reiselivssatsing der målet er å tjene raske penger virke fremmedgjørende på de vandrende pilegrimene. 

Mange politikere er opptatt av at vi må lære av Santiago de Compostela.  Det er lite å lære i Santiago!  Derimot har vi mye å lære av veien til Santiago, Caminoen. Dersom ikke studieturene inneholder en smule nærkontakt med veiens infrastruktur gjennom egen vandring er jeg redd for at politikere og byråkrater kommer hjem fra Spania uten å ha lært noe som kan være verdifullt for pilegrimsledene i Norge.

Derfor er det sentralt at vi som pilegrimsfelleskap gjør oss gjeldende og gir tydelige signaler om hva vi ønsker og hvordan vi mener dette arbeidet må drives fremover. Vår lille forening er viktigere enn noen sinne!

Noen bilder fra sommerens vandringer:


  Her var det et pilegrimssymbol en gang! (Foto: Vigdis Vormdal)


  Fra pilegrimsvandringen i Tydal 12.08.07 (Foto: Hilde R Kirkvold)

  Bjørn Eklo gleder pilegrimene med sin kokkekunst (Foto: Vigdis Vormdal)


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.