Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
16. januar 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra SpaniaANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på
Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017Vintervandring i Vestfold,
og nytt
digitalt kart


Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Pilegrimsprosjektet inviterer til regionale møter
04.11.2007 21:47
Prosjektledelsen planlegger en serie informasjons- og idemøter på kommunalt plan i løpet av senhøsten og vinteren. 45 kommuner i fylkene Oppland og Sør- og Nord-Trøndelag er involvert i prosjektet.

Her er et utdrag av den informasjonen som prosjektlederen nylig sendte ut  

Formål
Pilegrimsledene til Nidaros via Gudbrandsdalen og Dovrefjell, og fra Skalstugan via Stiklestad, ble åpnet til Trondheim by`s 1000-års-jubiléum i 1997. Siden har Riksantikvaren godkjent flere leder; kfr. oversikt i Riksantikvarens håndbok (http://www.riksantikvaren.no/filestore/pilegrimsleden.PDF)

Prosjektet er forankret i følgende verdier:
- Verdiskaping
- Kulturarven
- Kunnskap

og med hovedmål:
- øke interessen for og bruken av Pilegrimsleden
- høy kvalitet på trasé, merking, skjøtsel, informasjon, overnatting og kulturminner
- bidra til økt næringsutvikling langs leden
- øke kunnskapen om pilegrimsledene nasjonalt og internasjonalt
- videreformidle kompetanse og erfaring fra prosjektet til permanent driftsorganisasjon

Informasjon
Prosjektet har egen hjemmeside på nettet: www.pilegrim.info. Den skal videreutvikles til å danne et viktig redskap for samhandling mellom alle aktører i prosjektperioden, samtidig som den skal gi potensielle vandrere fyldig informasjon om bruken av leden og tilbudene langs den.

45 kommuner - et langt prosjekt
Pilegrimsleden er i sin natur et prosjekt som er avhengig av at mange lokale delprosjekt og prosesser samordnes til et attraktivt hele. Det nasjonale kulturminnet Pilegrimsleden er ikke bedre enn den dårligste strekningen, samtidig som den lokale verdien av leden som kulturminne vil øke ved å være en del av en helhet med høy kvalitet i alle ledd.

Regionale informasjons- og idé-møter
Vi i prosjektledelsen legger opp til å avvikle en serie med regionale møter i løpet av seinhøsten og første del av vinteren der vi informerer om verdiskapingsprogrammet og pilotprosjektet, og der vi samtidig kan bli orientert om status for pilegrimsleden i den enkelte kommune. Vi ønsker samtidig å invitere til idéutvekslinger om hvordan verdiskaping og næringsutvikling knyttet til Pilegrimsleden kan tenkes å gjennomføres og blomstre.

Verdiskapingsprogrammet og kulturminnefondet
Norsk kulturminnefond på Røros disponerer ørmerkete midler til tiltak som kan knyttes til Verdiskapingsprogrammet og i vårt tilfelle; pilegrimsleden. Mer informasjon på:
http://www.kulturminnefondet.no/

Møtedato og sted
For Trøndelagsfylkene har vi etter samtale med kontaktpersoner i hver av kommunene kommet fram til følgende første oppsett for møtedato og sted:

Onsdag 14/11: Verdal, Levanger, Stjørdal. Møte i Levanger
Torsdag 15/11: Grong, Snåsa, Steinkjer. Møte i Steinkjer
Tirsdag 20/11: Tydal, Selbu, Malvik. Møte i Malvik
Onsdag 21/11: Midtre, Gauldal, Melhus. Møte ikke avklart
Fredag 23/11: Rennebu, Meldal, Orkdal, Skaun. Møte i Orkdal 

I Oppdal har vi deltatt på et møte i regi av pilegrimsutvalget 30.08.07 og vil komme tilbake til et mulig fellesmøte med Dovre kommune seinere.
For Trondheim kommune vil vi ta særskilt kontakt om et eget møte.

Deltakere på møtene
Vi anmoder om hjelp til å invitere aktuelle møtedeltakere i tillegg til de lokale kontaktpersonene fra andre kommunale etater, grupper og frivillige lag og foreninger, som for eksempel:
- kirken / menighetsråd
- skoleverket
- historielag
- grunneierlag
- næringslivsforening
- muséer
- reiselivsaktører
- friluftsorganisasjoner

Referansegrupper
Vi ser for oss at det hadde vært tjenlig med regionale referansegrupper (fra de kommunene som samles til møte) som kunne følge prosjektarbeidet vårt og komme med innspill og kommentarer underveis i prosjektperioden. Sammensetningen av slike grupper (4-5 personer) kan vi diskutere på møtene.

Klokkeslett og program
Vi vil holde kontakt med kontaktpersonene i kommunene og avtale nærmere klokkeslett, møtelokale og program. Hovedinnslaget vil være vår presentasjon av prosjektet, samtaler omkring den lokale status for leden / leia og idéutvekslinger om mulighetene for videreutvikling av dette enestående nasjonale kulturminnet og mulig lokal verdiskaping som følge av dette.

Prosjektleder Knut Lillealtern anmoder interesserte som ønsker å delta på de regionale møtene om å ta kontakt med kontaktpersonen i sin kommune eller med prosjektledelsen.
Telefon: 73 53 84 82, mobil: 99 307 308.
e-post:
knut@pilegrim.info 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.