Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
15. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Pilegrimsveien gjennom Skedsmo
12.08.2007 21:47
Pilegrimsveien over Romerike er en del av veien mellom Oslo og Hamar. Traseen er godkjent av Riksantikvaren, og den omfatter kommunene Skedsmo, Sørum, Ullensaker og Eidsvoll. I tillegg kommer Oslo, Stange og Hamar. Av disse er det kun Oslo og Eidsvoll hvor pilegrimsveien er ferdigmerket. Veien gjennom Skedsmo er praktisk talt ferdig planlagt i detalj – det gjenstår kun noen få avtaler med grunneierne.

Ruten gjennom Skedsmo følger i store trekk den gamle middelalderveien nordover fra Oslo.  Traseen er lagt så nær opp til den gamle hovedveien fra Oslo til Nidaros som mulig.  Dette har selvsagt ikke latt seg gjøre alle steder.  Til tross for at Skedsmo ligger så nær hovedstaden med den utbygging som dette har medført, følger nærmere 60% av traseen gjennom Skedsmo middelalderveien.  Og store deler av disse 60% ligger i det vesentligste i urørt natur som gir omtrent den opplevelsen som pilegrimene måtte ha hatt på sin vandring mot Nidaros. 

Fra Oslo grense følges den fredede Oldtidsveien over Gjelleråsen forbi en rekke gravrøyser.  På veien ned fra Gjelleråsen får man den samme utsikt som pilegrimene hadde i middelalderen: et kulturlandskap med gamle gårder og med middelalderkirken i Skedsmo i det fjerne.  Veien går ned gjennom Lahaugmoen leir forbi gården Fletstein (Frettarsteinen) ned på slettene hvor en gang Olav Haraldson tuktet Raumerne til å ta kristendommen.

Sundmannen som i sin tid fraktet veifarende over elva ved Nitsund, har lagt inn årene, og vi har måttet finne et alternativ kryssningssted.  Å gå på asfalten til Kjellerholen er for slitsomt. Vi krysser derfor Nitelva på den nye Åros bro og tar av langs Ramstadveien (gruslagt) opp til gårdsveien mot Høgtveita.  Fortsetter man langs gårdsveien kommer man ned til Sundtveita og det gamle sundstedet hvor pilegrimene ble satt over Nitelva.

Fra Høgtveita går ruten på en sti over et jorde før den fortsetter i urørt natur gjennom en idyllisk ravinedal som ender opp ved den gamle Trondheimsveien.  Herfra og til Skedsmo kirke følger leden igjen den gamle traseen: en gammel kjerrevei over Brånåsen og gangvei langs fra Brånåsen til Skedsmo kirke.  På Brånåsen passeres to større gravfelt.  I tillegg til den nevnte gangveien er det kun et lite stykke som ikke er asfaltert.

Ved det gamle tingstedet på Skedsmovollen ligger en rekke gravhauger.  Det var på dette sentrale stedet i bygda at kirken ble reist.  Utenfor kirken står minnesmerket over slaget ved Nitja hvor Olav Haraldson beseiret raumerne.  Kirken  hadde en mannshøy Olavsskulptur fra 1200-tallet som nå befinner seg i Oldsakksamlingen.  Ved olsok 2000 ble det overlevert en nøyaktig kopi av den originale figuren. 

Veien fra Skedsmo kirke følger den eldgamle Farseggen (faret over eggen) praktisk talt ned til Leirsund, hvor Leira krysses.  Videre går leden et stykke nordover på flomvollen ved Leira før den fortsetter oppover jordekanten til Gauteidveien i delet til Sørum, hvor den fortsetter mot Frogner middelalderkirke.

 Eivind Strømman


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.