Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
22. oktober 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Guidebok
for
Den smale vei

      

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Ønsker nattverdsgudstjenester fra sommeren 08
09.08.2007 20:48
Fra og med sommeren 2008 bør det i alle kirkene langs pilegrimsledene til Trondheim gjennomføres nattverdsgudstjenester i forbindelse med pilegrimsvandringene. Slik at alle som vandrer som pilegrimer kan få dette tilbudet. Det sier Rune Gjerdingen til avisen Norge IDAG.

Når avisen Norge IDAG besøker Trondheim under den store tilstrømningen av pilegrimer fra forskjellige steder, er det en person som utmerker seg spesielt - og som er et ekstra interessant intervjuobjekt for pressen. Det er Rune Gjerdingen. Fra å sitte på lukket avdeling i et fengsel her i landet, fikk han et nytt liv med Jesus etter at han i fjor sommer gikk pilegrimsvandringen fra Oslo til Trondheim. I år var han tilbake som pilegrimsvandrer. Denne gangen hadde han med seg konfirmanter på ulike etapper under vandringen.  Hans nye liv gjør at han både i skoler og andre steder advarer mot vold og brutalitet. Vi slår av en prat med denne mannen som har tatt imot Jesus i forbindelse med pilegrimsvandringen Oslo - Trondheim.

Fengsel

- Hva var grunnen til at du havnet i fengsel?

- I en alder av 39 år kom jeg i en situasjon der jeg gjorde noe som jeg aldri skulle ha gjort.  Jeg var så dum at jeg slo. Dermed fikk jeg ti måneders fengsel, sier Gjerdingen og fortsetter:

- Det å havne på lukket avdeling i et fengsel, var en kraftig nedtur for meg. Etter fire måneder på lukket avdeling, med 23 timer i døgnet innestengt på rommet, fikk jeg høre om pilegrimsvandringen til Trondheim. Jeg sa til Gud at skulle det være noen mening med livet mitt, måtte jeg få være med på denne pilegrimsvandringen. Mitt ønske gikk i oppfyllelse.

- Hvordan var det å vandre som pilegrim?

- Vandringen gav meg veldig mye. En som er straffedømt får gjerne stadig signaler fra alle mulige hold om at vedkommende ikke betyr så mye. Vedkommende blir fordømt. På det ene området etter det andre vil du få impulser som forteller at du er et dårlig menneske. Dette er med på å trekke deg ned. Under pilegrimsvandringen ble jeg møtt på helt motsatte måte. Fra sted til sted ble jeg møtt av positive mennesker som gav varme og omtanke. Vi ble møtt med åpne armer.  Rollen var plutselig en helt annen enn den jeg hadde tidligere da jeg stadig ble fordømt.
Som et eksempel kan jeg nevne at da vi kom opp i Gudbrandsdalen, ble jeg invitert inn til ei kvinne som hadde ordnet med eget rom for meg. Hun sa at jeg skulle få ligge som en prins, sier Gjerdingen og fortsetter:

- Dessuten var det å vandre i den fine naturen også en viktig opplevelse. En opplevelse der man får tid til å tenke og se det viktige i livet. Vi mennesker har det gjerne slik at vi suser av sted i stor fart på veiene for å rekke noe.  Når du går en pilegrimsvandring, vil naturen omkring deg og andre viktige forhold bli det sentrale.  Jeg tror at vi har godt av å vandre på denne måten for å tenke gjennom både vår egne liv og forholdet til Gud.

Takke

- Hva førte denne pilegrimsvandringen til for ditt vedkommende?

- Den førte til at jeg på en eller annen måte ville takke for alt jeg hadde fått under pilegrimsvandringen. Jeg ønsket å svare på alt det positive jeg hadde opplevd - med å gi noe positivt tilbake.  Derfor bestemte jeg meg for å advare barn og unge mot vold og kriminalitet.  Jeg ble med på neste års pilegrimsvandring - altså årets pilegrimsvandring - og har hatt med flere konfirmantgrupper under vandringen.  Dette har slått veldig godt an. Det er svært gode tilbakemeldinger fra disse vandringene.

- Hva er det viktige budskapet ditt til de unge?

- Det er at man mange ganger gjennom livet balanserer på en tynn egg, der det er lett å falle ned å den ene eller andre siden. Og at det kan bli katastrofalt dersom man faller ned på feil side - slik det skjedde med meg i forbindelse med at jeg slo.

- Det er i dag mange unge som mangler den riktige ballasten i livet.  Dersom vi mennesker oppfører oss på en skikkelig og høflig måte, vil dette slå tilbake på oss og gjøre våre liv rikere. Og oppfører vi oss negativt – vil dette slå tilbake på oss og gjøre våre liv fattigere. Da jeg var sammen med en konfirmantgruppe under årets pilegrimsvandring på et spisested, var det en av konfirmantene som tok en tannpirker. Jeg sa til han at hadde han allerede tatt tannpirkeren, måtte han si «takk». Og hadde han ikke gjort det, måtte han spørre om han kunne få en tannpirker. Og etter et ja fra vedkommende på serveringssteder, måtte han takke.  Jeg sa til konfirmantene at det hele begynner her. I hele vårt liv skal vi være høflige og oppføre oss fint - og dette vil slå positivt tilbake på oss opp gjennom hele livet.

Det er viktig å starte fra grunnen av når man skal bygge opp barn og ungdom til gode mennesker, sier Gjerdingen. Han har besøkt flere skoler og advart barn og unge mot vold. Og er det en skole eller en annen gruppe som ønsker besøk av han, så er det bare å ta kontakt.

- Det er i dag så mye vold i samfunnet, at det er viktig å gå i spissen for å få til en holdningsendring, sier Gjerdingen.

- Hva med ditt gudsforhold?

- Det er ingen ting som gir meg så mye som å sette seg ned med foldede hender og be til Gud. I det daglige har vi mennesker det gjerne svært hektisk, men under pilegrimsvandringer får vi tid til å sette oss ned og tenke gjennom livet og vårt forhold til Gud. Jeg kjenner at Gud hjelper meg. Under min første pilegrimsvandring bar jeg på en liten stein som jeg ved slutten av vandringen la på bønnekorset ved Nidarosdomen. Det var veldig godt å gjennomføre denne vandringen og legge denne bønnesteinen der.

- Vi må være bevisste på at det finnes en mengde onde krefter som ønsker å dra oss ned. Og derfor er det godt å vandre pilegrimsledene og få tid til å tenke gjennom hva man vil med sitt liv. Jeg tror at mange kunne ha godt av en slik vandring og at interesserte gjerne kan melde seg på neste års vandring så snart som mulig.

St. Jakob

- Du bekranset St. Jakob i år. Hva var brakgrunnen for dette?

- Jo, siden jeg gikk pilegrimsvandringen i fjor - og også har vært rundt omkring på skoler og andre steder og holdt foredrag - ble jeg spurt av pilegrimsprest Rolf Synnes om jeg kunne bekranse St. Jakob. Jeg skulle få æren av å bekranse St. Jakob på grunn av det jeg hadde gjort, noe jeg sa ja til. Og dette var for meg en stor ære, fordi det var en måte å vise stor ære og takknemlighet på.

- Hva med vandringene for neste år?

- Under pilegrimsvandringene er det mange forskjellige vandrere. Noen har et kristent fundament for sin vandring. Noen vil bare vandre for å få en naturopplevelse. Det er altså mange grunner for å vandre, sier Gjerdingen og fortsetter:

- Jeg har et ønske for pilegrimsvandringene fra og med neste sommer. Og det er at det arrangeres nattverdsgudstjenester i kirker langs pilegrimsledene til Trondheim etter hvert som de organiserte vandringene beveger seg framover. Dette slik at alle som er med i organiserte pilegrinsvandringer med bagasjetransport, kan delta i disse gudstjenestene, sier Rune Gjerdingen.

Skrevet av Svein Villy Sandnes


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues


Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.