Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
20. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

NB! Pilegrimskontoret holder stengt onsdag 21 november

Velkommen til
adventsfest
onsdag 5 desember

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Olsok – paradoksets høytid
29.07.2007 17:20
Olav Haraldsson tapte og vant på Stiklestad. Professor Notto Thelle talte om dette tapet som ble til seier i Stiklestad kirke i dag.

Professor Notto Thelle ga en grundig innføring i historien i dagens preken. Han fortalte om den omfattende prosessen som fikk folk til å vende seg til Kvite-Krist, om Olavs egen utvikling og trosvekst. Han var ikke den første som prøvde å få folket til å vende seg til den nye troen. Olav Trygvasson var en av dem som hadde gått foran, men korset hadde aldri brent merker i hans kjøtt, slik Sigrid Undset uttrykker det. Men med Olav Haraldsson var det annerledes. Han opplevde de motstridende kreftene i sitt sinn, at gammel og ny tid kjempet om seier. Utvilsomt brukte han brutale metoder på sine kristningsferder – for å innføre den nye fredsreligionen som erstatning for den gamle troen. Et paradoks i seg selv, i hvert fall sett med våre øyne.

Ettertiden har sett klart at det ikke var våpen og vold som vant Norge for kristendommen. Våpen skaper aldri tro og makten har begrensede muligheter til å nå inn i menneskenes sinn. 
Kristendommen var et fremmedelement i vår gamle kultur. En helt ny måte å tenke på. Det gikk etter hvert opp for folk i vårt land at det de tolket som svakhet og feighet hos ubevæpnede og forsvarsløse prester og munker på vikingferder i andre land kanskje representerte noe bedre. Vi fikk et møte med en motkultur som ikke dreide seg om krig, blodhevn og ære, men om omsorg og kjærlighet. Det buttet imot, og gjør det kanskje fortsatt hos en del.

Etter kongens død vet vi at det skjedde mye, ikke minst med menneskene som hadde møtt Olav eller som var aktører i dramaet. Tore Hund tok til troen og dro på pilegrimsferd. Norge, det fjerne landet i nord, ble nærmere knyttet til resten av verden. Som nasjon tok vi også et stort sprang. Nidaros ble det nordlige punktet i et hellig kors. Med Roma i syd, Santiago i vest og Jerusalem i øst. Det ble bygget Olavs-kirker  over hele Europa, og snart kom pilegrimene. .

Vi fikk en norsk avlegger av det store paradokset: Kristus som vant seier gjennom sin død.  Vår egen Olav vant seier ved sitt tap og sin død, og kristendommen fikk dermed fotfeste hos folk, og Olav ble helgenkongen! De to øksene i Den norske kirkes våpenskjold er ikke et seirs- eller maktsymbol, men forestiller Olavs drapsvåpen. De minner oss om at den falne Olav ble den seirende Olav.

Teksten for Olsok var hentet fra Salme 33:

Stor makt gir ingen konge seier,
stor styrke redder ingen mann i krig.
Hesten er en svikefull hjelper,
den berger ingen med all sin kraft.
Men Herrens øye hviler på dem som frykter ham
og venter på hans miskunn.

Olsokgudstjenesten kan høres på www.nrk.no et par uker fremover.
  
ToBe


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.