Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
19. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017


Vandring
langs
Caminho da Costa

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Naturen – Guds spor
07.05.2007 22:19
Noen emner å dvele ved for den vandrende pilegrim. Av Lars Verket

Fjell
·  Fjellet gir overblikk og perspektiv – en kommer nærmere Gud.
·  Vi forbinder fjellet med storhet og styrke, visdom og kraft. En uforanderlig makt.
·  I Bibelen er det mange berg – nesten alt vesentlig skjer på berg.
·  Fjellet står for noe større og høyere, noe over vår hverdagstilværelse.

Ørken
·  Ørkenen behøver ikke å være ond, men symboliserer en plass der menneskets stilling ikke er avgjort.
·  I ørkenen kunne man se samfunnet på klargjørende distanse.

 Vann
·  Vann er en forutsetning for liv.
·  Joh 4,14: ”Men den som drikker av det vann jeg vil gi ham, skal aldri mer tørste. Det vann jeg vil gi ham skal bli en kilde i ham med vann som veller fram og gir evig liv.”
·  Sal 42,2: ”Likesom hjorten stunder etter bekker med rennende vann, slik stunder også min sjel etter deg, min Gud.”

Blomster
·  Symbol på skjønnhet.
·  I økoteologisk sammenheng også i forbindelse med egenverdi – da blomstene ikke har noen instrumentell verdi i forhold til menneskene.
·  Matt 6,28-29: ”Se på liljene på marken, hvordan de vokser! De arbeider ikke og spinner ikke, men jeg sier dere: Selv ikke Salomo i all sin prakt var kledd som en av dem.”

Vind
·  Symbol for den hellige ånd.
·  Joh 3,8: ”Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra og hvor den farer hen. Slik er det med den som er født av Ånden.”
·  I naturen kan vinden sette oss på prøve – kulde. Vinden setter sitt preg på naturen.

Skog
·  Skogen er motsatsen til fjellet. Her får du ikke overblikk og distanse. Tvert imot: Her finner du nærhet, uoversiktlighet, plutselige og uventede møter.
·  Å gå inn i skogen er det samme som å gå inn i seg selv.
·  Franciskansk tradisjon: Munkene søkte Gud på berget, og fant seg selv i skogen.

Elv og hav
·  Livets vann – aqua vita
·  Elven er symbol for tid og evighet – tidens sammenheng med evigheten.
·  Elven renner ut i havet. Havet er noen steder symbolet for kaos – i kaoset finnes det muligheter.

Spørsmål på den siste dag
·  Hva svarer du når Gud spør: ”Likte du skaperverket mitt?”
· ”Jeg har hatt så dårlig tid at det er litt vanskelig å svare på.”
· ”Jeg har vært mest opptatt av å tjene penger nok til meg og mine.”
· ”Jeg har brukt mest tid sammen med min mobiltelefon….”

Økologi
·  Salme 104 regnes for å være ”økologisalmen” i Bibelen.
·  Frans av Assisi ble utnevnt til skytshelgen for økologer av paven i 1979
·  Han er kjent for blant annet ”Solsangen”

Kjennskap vs Kunnskap
·  I naturen er det kjennskapen som er viktig.
·  Det hjelper lite stormen at du har GPS og har lest om å grave snøhule, hvis du aldri har gjort det i praksis.
·  Er det sånn i Gudsforholdet vårt også? At vi har lest mye om Gud, men kanskje ikke har så mye kjennskap til Gud?
·  Kjennskap gir trygghet.

Mangfold
·  Naturen er uendelig rik på mangfold.
·  Hvert enkelt menneske er også helt unikt.
·  Hvorfor er det da sånn at mange nikker på hodet når det hører ordspråket: ”Vi fødes som originaler, men dør som kopier.”
·  Mangfold er rikdom. Både i naturen og blant mennesker.

Nærhet
·  I naturen oppleves nærhet sterkt.
·  I forhold til egen kropp. Vind i håret, våt, kald osv.
·  Naturen følger sin rytme – vi må være. I øyeblikket. Vår rytmen kan falle sammen med naturens når vi er lenge ”inne” i naturen.
·  I teknosamfunnet kan vi slurve i forhold til mat og kulde, søvn osv.

Helhet og ekthet
·  Naturen er en helhet – en ekte helhet.
·  Komplekse sammenhenger. Ordet ”nok” har gyldighet.
·  Forbrukersamfunnet er veldig spesialisert og oppdelt, og akselererer vha falskhet.
·  Ordet ”nok” eksisterer ikke lenger i dette samfunnet.
·  Å ha nok mat er et tilbakelagt stadium når flere er overvektige enn sultne…

Fremmedgjøring
·  Vi er blitt fremmedgjort i forhold til naturen.
·  Trenger vi egentlig natur? Barna tror nå at kjøtt kommer fra kjøttdisken, fisk fra frysedisken og pengene ut av veggen.
·  Min niese når hun så bildet av meg med blodig fisk: ”Det var stygt gjort mot fisken. Jeg spiser bare kjøttdeig.”
·  Naturen uttrykker Guds storhet.

Glede
·  Glede i natur forutsetter aktivitet.
·  Misforstått glede i forbrukersamfunnet forutsetter passivitet – bruk heller ordet nytelse.
·  Gleden gir liv – er skapende.
·  Mye nytelse i vår tid tar liv – er destruktiv.

Stillhet
·  Job 33,33: ”Vær stille, så skal jeg lære deg visdom.”
·  I dag er stillhet en knapp ressurs. Vi fortrenger stillheten, og med den visdommen fra Gud.
·  Det ytre blir det sentrale – overfladiskhet.
·  ”… veien til den stadig dypere forening med Gud er alltid stillheten. Tausheten.” (Peter Halldorf)


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.