Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
18. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Dagsvandring i Vestfold 5. mai
29.04.2007 22:09
Pilegrimforeningen i Vestfold fortsetter sine dagsvandringer lørdag 5. mai kl. 11 fra Røyken til Asker kirke ( ca. 17 km). Ta med matpakke og drikke. . Referat fra årsmøtet for foreningen 8. mars er lagt ut her.

.

.

ÅRSMØTE
PILEGRIMSFORENINGEN I VESTFOLD
8. MARS 2007 MIDGARD

Leder Rolf Eckbo ønsket alle velkommen til et åpent årsmøte med ca. 25 mennesker til stede.

Dagsorden iflg. vedtektene:

1. Innkallelsen ble godkjent.
Undertegnede ble satt til å være protokollfører.

2. Årsberetning.

MØTER

Stiftelsesmøte ble arrangert i januar 2005, med over 45 medlemmer til stede.

27. april 2005 ble det arrangert et medlemsmøte på Midgard med tema ”Slottsfjellets historie”, med Eivind Luthen som foredragsholder.
Ca. 25 medlemmer var til stede.

20. oktober 2005 ble det arrangert medlemsmøte på gamle Våle prestegård med temaet ”Da Dronning Margrethe sendte pilegrimer til Tønsberg og Borre”. Foredragsholdere var Tom Erik Bernthon og Eivind Luthen. Etter foredraget var det omvisning på prestegården. Bare 10 medlemmer møtte frem pga. feilkunngjøringer fra Tønsbergs Blads side.

DAGSVANDRINGER

Det ble i 2005 arrangert 7 dagsvandringer fra Tønsberg mot Oslo. Fra 9 til 22 medlemmer og andre deltok. Eivind Luthen var med som guide. Pga. sykdom ble det ikke arrangert noen dagsvandringer i 2006, men fra våren starter vi opp fra Frogner kirke v/Lier. Det legges opp til vandringer på lørdager med lengder på 15-20 km pr. gang frem til Oslo. 
Datoer for nye dagsvandringer blir:
14.04.07, 05.05.07, 02.06.07 og til slutt 25.08.07.
Ellers henvises en til å ta en kikk på www.pilegrim.no.

BASTØYPROSJEKTET

Gjennomføringen
Bastøyprosjektet består i et samarbeid mellom det kristne koret KOR INTER i Tønsberg, Batøy fengsel og Pilegrimsforeningen i Vestfold. Inntil 8 innsatte er med på korøvelser hver 14. dag i Tønsberg og ellers på opptredener ca 1 gang i måneden. Koret har ca 50 medlemmer. Foreningen fikk tildelt kr. 50 000,- i tilskudd fra Justisdepartementet i mai 2005 og ytterligere kr 50 000,- i juli 2006.

Prosjektet er gjennomført etter formålet i begge disse årene. De innsatte får god sosial trening i KOR INTER og får muligheten til å utvikle interesse for sang. Flere er musikere fra før, og øver også på andre musikkinstrumenter på øya.

Hyggekvelder og juletrefest
Foreningen har arrangert og betalt mat og drikke til grillkveld for alle innsatte på øya i 2005.

Høsten 2006 ble det arrangert hyggekveld med foredrag av Eivind Luthen og tema ”Pilegrimsvandringen i 2006” Ca. 30 innsatte deltok.

På julegudstjenesten i arbeidstiden på Bastøy før julen 2005 og 2006 deltok en korgruppe med egne sanger. Flere medlemmer og de innsatte i KOR INTER samt noen medlemmer fra foreningen deltok. De fleste innsatte er til stede på disse gudstjenestene.

Juletrefest ble avholdt på øya 5. juledag 2005 der over 65 innsatte deltok Tilsvarende juletrefest ble avholdt 6. juledag 2006 med over 70 innsatte til stede.


NETTVERKSOPPBYGGING

Styrking av samarbeidet mellom foreningen og Bastøy
Bastøyprosjektet har utviklet samarbeidet med fengslet. Betydningen av sosial trening, en oppmuntring i det å komme en tur på land, spesielt for innsatte som sliter, og det å bli møtt med vennlighet og vennskap som en vanlig person for en innsatt, er også forstått og verdsatt av ledelsen på øya. Venteliste når det gjelder å få være med i KOR INTER samt oppslutningen rundt hygge- og grillfestene, ikke minst juletrefesten, bekrefter betydningen av samarbeidet.
 
Nettverksoppbyggingen rundt eks-innsatte som er eller har vært med i koret, har vist resultater i form av engasjement i kor på det sted de måtte flytte til etter løslatelsen. For øvrig har 4 eks-innsatte fra Bastøy Fengsel fortsatt i KOR INTER etter løslatelsen. En løslatt person pendler fra Oslo for å være med videre. Flere innsatte har også meldt seg inn i Pilegrimsfellesskapet St. Jakob. Noen kommer på møter i Pilegrimsfellesskapet St. Jakob. En eks-innsatt brukes til og med som foredragsholder på møter som omhandler pilegrimsvandringen i 2006. Når det gjelder kontakten mellom korets medlemmer og de innsatte som deltar, er denne positiv og fordomsfri.

De bevilgede midler har gått med til utgifter vedr. gruppefremstillinger til korøvelse og konserter, kjøp av musikkinstrumenter, samt til grill- og hyggekvelder for innsatte.

I lys av formålet er prosjektet vellykket. Deltakelse i kor gir de innsatte selvtillit og letter soningen, Det gir en mulighet for deltakelse i et kor på hjemstedet etter soningen. I tillegg får de en sosial trening som mange trenger. De innsatte får venner i koret etter hvert.

Musikkpedagog Thor Arvid Næss fra Horten var i 2003-2004 på Bastøya og arrangerte gitarkurs hver torsdag. Fra januar 2007 er dette tatt opp igjen. Hele 12 innsatte går nå på kurs.

3. Regnskap 2005

Grunnet sykdom har det ikke vært noen aktivitet i 2006 som berører regnskapet. Pilegrimsprosjektene går inn i Pilegrimsfellesskapet St. Jakobs
regnskap. Ca. 70 medlemmer av de som er medlem av Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, er automatisk medlem av Pilegrimsforeningen i Vestfold. Det er ingen kontingent til foreningen og alle møter skal være selvfinansierende.

Prosjektene som støttes av departementet, er tatt inn i Pilegrimsfellesskapet
St. Jakobs regnskaper. Evalueringsrapport for ”Pilegrimsvandring under soning” ligger for øvrig på www.pilegrim.no.

Det er søkt Justisdepartementet om midler til Bastøyprosjektet og til en ny pilegrimsvandring for innsatte i 2007. Samarbeidet med KOR INTER fortsetter som før.  

4. Valg på leder samt 3 medlemmer av styret

Leder Rolf Eckbo blir sittende. Styremedlemmene Arne Aakermann og Erling Dahle ønsker ikke gjenvalg. Kasserer Mette Eckbo blir styremedlem sammen med Unni Ottosen og Christine Grøndahl. 

Etter årsmøtet avsluttet Eivind Luthen kvelden med et veldig interessant lysbildeforedrag om ”Pilegrimsvandringen med 6 innsatte i 2006 fra Oslo til Trondheim”, samt tidligere innsatt og medvandrer Rune Gjerdingen ”Hva en slik vandring gjorde med ham”.

Referent Christine Grøndahl 


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.