Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
18. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Innkalling til årsmøte i Pilegrimsfellesskapet St. Olav, Nidaros
13.03.2007 15:50
Tid: Lørdag 14.april 2007 kl. 13.00 – 16.00 Sted: Kirkestuene i Waisenhuset, Trondheim

Saksliste:

1. Åpning
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av møteleder og referent
4. Styrets beretning om virksomheten i 2006
5. Regnskap for 2006
6. Anmeldte saker innenfor tidsfristen 14 dager før møtet.
Forslag til saker må være styret i hende senest 14 dager før møtet. For sent ankomne saker og benkeforslag behandles ikke, og må anmeldes til årsmøtet i 2008. Styret setter pris på aktive medlemmer som kommer med gode forslag!
7. Valg på ledige plasser i styret
Forslag:
2 nye styremedlemmer (velges for 2 år):
- Anna Kristine Kveinå, Trondheim
- Bodvar Tømmerås, Snåsa
3 nye varamedlemmer (velges for 1 år):
- Asbjørn Andresen, Mostadmark
- Ola Hårstad, Selbu
- Ingrid Meslo, Rennebu

KAFFEPAUSE 

Etter årsmøtet blir det medlemsmøte med disse sakene:

1. Informasjon fra pilegrimsprest Rolf Synnes, bl.a. om Olsokseminaret med ”Pilegrimen” som tema
2. Referat fra årsmøtet i Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge 24.mars 2007
3. Eivind Luthen har et innlegg med følgende tema:
”Viktige utviklingstrekk i dagens pilegrimsbevegelser i Norge og Europa” 
4. Eventuelt


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.