Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
23. oktober 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Guidebok
for
Den smale vei

      

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Pilotprosjekt oppgradering av pilegrimsveiene til Nidaros
26.01.2007 00:04
10 år etter den offisielle åpningen av pilegrimsveien fra Oslo til Nidaros ser det nå ut til at vi får en skikkelig satsning på oppgradering av pilegrimsveiene. Miljøvernministeren utpekte sist høst pilegrimsveien som ett av sju satsningsområder, og nå er det mer enn fagre ord: To millioner skal bevilges årlig i flere år fremover, en egen prosjektleder skal ansettes, og det er klare mål og planer for arbeidet.

Pilegrimsutvalget i Nidaros søkte i våres om tildeling av midler sammen med de to Trøndelagsfylkene og Oppland fylke. En godt begrunnet søknad ga som resultat at pilegrimsvirksomheten kom seirende ut sammen med seks andre prosjekter, av en total søkermasse på 50. 1. februar skal prosjektplanen være klar, og en prosjektleder i 50%-stilling vil forhåpentlig snart være på plass i Trondheim. Prosjektet får en tradisjonell organisering med styringsgruppe, prosjektgruppe og referansegruppe. Prosjektlederen sammen med en representant for hvert av de tre fylkene utgjør prosjektgruppen. Referansegruppen blir sannsynligvis bredt sammensatt, med bl a representanter for fylkene, kommunene, Kirken, næringslivet, grunneierne og – ikke minst: brukerne.

I tildelingsskrivet skriver Riksantikvaren bl a:

Målet er at flere skal vandre pilegrimsleden, både lokalbefolkning og tilreisende, og at det skal stimuleres til nye overnattingssteder langs leden, samt at det blir lagt til rette for et samarbeid med ulike næringslivsaktører, organisasjoner kommuner og fylkeskommuner.

Informasjon og skjøtsel skal forbedres, samt arbeidet for en bedret kvalitet for hele Pilegrimsleden, slik at hele leden står fram som et reiselivstilbud.

Det er også et viktig moment i utvelgelsen å utvikle samarbeidet mellom de tre fylkeskommunene og Pilegrimsutvalget i Nidaros.

Riksantikvaren setter som forutsetning at prosjektet forankres hos myndigheter, organisasjoner, næringsliv og frivillige organisasjoner, og at dette gjenspeiles i organiseringen av prosjektet. Prosjektledelsen knyttes til Pilegrimsutvalget i Nidaros, hvor domprost Knut Andresen er leder.

Sett fra brukernes side, konkretisert i Pilegrimsfellesskapet St Jakob, er det all grunn til å gratulere og ønske lykke til med denne satsningen. Så får vi håpe og tro at prosjektledelsen tar forutsetningen om å samarbeide med brukerne og de frivillige organisasjonene på alvor. Vi har i mange sammenhenger gitt uttrykk for synspunkter på pilegrimsveiens beskaffenhet mm og vil gjerne bidra til at dette blir et vellykket prosjekt.


Fra omtalen i Gudbrandsdølen Dagningen 17. okt 06:

Mer penger til pilegrimsleden

Miljøvernminister Helen Bjørnøy lanserte i dag pilegrimsleden som én av sju nye pilotprosjekter i verdiskapingsprogrammet for kulturminner.
Av: Tore Åsvestad

LILLEHAMMER: - Dette betyr økt satsing, bedre merking og mer oppmerksomhet, sier prosjektleder og pilegrimsprest i Nidaros, Rolf Synnes til NRK Sør-Trøndelag.

Millionløft
Miljøvernministeren kunngjorde i går at departementet har bevilget 9 millioner kroner til verdiskapingsprogrammet for neste år. I tillegg vil 9 millioner kroner bli bevilget over Kulturminnefondets budsjett. I tillegg utløses lokal støtte.

Blant 50 søknader om pilotstatus valgte Bjørnøy ut sju prosjekter, deriblant Pilegrimsleden, som blant annet går fra Oslo, gjennom Gudbrandsdalen og til Nidarosdomen i Trondheim.

- Dette er spennende prosjekter som representerer kulturelt mangfold og geografisk spredning. Kulturminner er viktige ressurser i lokalsamfunnet, sier Bjørnøy.

Bedre kvalitet
Hovedmålet med pilotprosjektet er at kvaliteten på pilegrimsleden skal bedres. Det skal blant annet bli bedre skjøtsel av selve vegtraseen og av kulturminner langs leden, bedre merking og overnattingstilbud.

Et annet mål er økt næringsutvikling, for eksempel i form av flere overnattingssteder, organiserte turer og pakkeløsninger, flere tilgjengelig og salgbare produkter.

Tradisjonsrike turveger
Pilegrimsledene i Norge er turveger basert på tradisjonen for å dra på pilegrimsvandring. Leden bindes sammen av natur- og kulturminner med religiøs tilknytning til middelalderen, samt minner knyttet til Olavstradisjonen.

Arbeid med kartfesting, rydding og merking av Pilegrimsledene startet i 1994. Den første leden, fra Oslo til Trondheim og Stiklestad, ble åpnet i 1997.

Spleiselag
Pilegrimsleden er et spleiselag mellom fylkeskommunene i Oppland, Nord- og Sør-Trøndelag, kommunene langs leden, Den norske kirke, reiselivsnæringen og NHO.

De seks andre nyutnevnte pilotprosjektene er Nærøyfjorden verdsarvpark, Porto Franco- Kristiansands kulturelle frihavn, Perler i Nordsjøløypa, Odda- industrisamfunn i omstilling, Norsk Tradisjonsfisk og Hammerdalen- byutvikling i Larvik.

http://www.gd.no/copynyheterlokalt/article2353839.ece


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.