Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
17. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


I pilegrim for en bedre fremtid
23.11.2006 23:39
14. august i år begynte et spennende nybrottsarbeid i kriminalomsorgen. Seks innsatte, én fengselsbetjent og vandringsleder Eivind Luthen fra Pilegrimsfellesskapet St. Jakob startet da på den gamle pilegrimsleden fra Oslo til Trondheim. Målet var Nidaros og muligheten for å få tid til samtaler, ettertanke og refleksjon om fortidens hendelser og fremtidens muligheter. Av statssekretær Anne Rygh Pedersen, Justisdepartementet

Samhold og selverkjennelse
Vandringer, det å skulle gå mot et mål ofte langt borte, har gjennom alle tider hatt en sentral rolle i kultur og religion. Tenk bare på israelittenes utgang av Egypt. På Dantes reise til det hinsidige, pilegrimenes søken mot det hellige sted eller eventyrheltens vandring mot Soria Moria slott. Felles for dem alle er reisens karakter av modning. Av utfordringer, slit, erkjennelser, utholdenhet og mulighet til å forstå mer av seg selv og sin egen fortid og fremtid.

Da Pilegrimsfellesskapet St. Jakob for omkring ett år siden tok initiativ til pilegrimsvandringer for de innsatte på Bastøy, var da også nettopp dette budskapet: at vandringen kunne gi personlig vekst, inspirasjon og verdifull kulturell og historisk ballast for livet etter endt soning.

Så langt har erfaringene vært svært gode. ”Vandringen har vært et eventyr som vi innsatte ønsker flere skal få anledning til å oppleve”, skrev én av pilegrimene til oss i Justisdepartementet etter turen, og den samme entusiasmen og positive oppfatningen var også tonen i møtet jeg noen uker etter hadde med deltakerne. Pilegrimsledere, innsatte og fengselsbetjenter fortalte her om samhold, naturopplevelser og mestringsfølelse. Om selvrefleksjon, fotmassasje, middag på bål, og en lokalbefolkning som stadig tilbød kaffe og vafler. Og ikke minst: Jeg fikk høre om et sterkt møte i Prøysenstua, et lite, fortettet øyeblikk da innsatte og betjenter stod sammen og sang om blanke ark, fargestifter og nye muligheter.

Satsning på alternative straffereaksjoner
Dette prosjektet berører viktige sider ved regjeringens storsatsning på kriminalomsorgen. Vi tror at å øke ressursene til kriminalomsorgen, satse på alternative straffereaksjoner og styrke samarbeidet med det frivillige hjelpeapparatet, er god kriminalpolitikk – for justissektoren som helhet og for den allmenne trygghet. Vi vil reagere strengt på alvorlige forbrytelser og organisert kriminalitet. Men vi vil også gi gode og effektive rehabiliteringstilbud til dem som ønsker seg tilbake til samfunnet.

Justisdepartementet ser derfor nå på muligheten for å støtte flere slike pilegrimsvandringer, trolig allerede fra neste år. Tilbudet vil som før rette seg mot innsatte som er i sluttfasen av soningen. Kravet er at de ikke skal utgjøre noen sikkerhetsrisiko og at de må være motiverte for å begi seg ut på en slik vandring.

Aktiv kamp mot kriminalitet
Regjeringen har fra dag én vært tydelige på hvilke veivalg vi ønsker å gjøre i kriminalpolitikken. Trygghet i samfunnet er blant de mest grunnleggende samfunnsoppgaver. Derfor vil vi ha en mer aktiv kamp mot kriminalitet. Derfor har vi sagt at vi vil forebygge bedre, oppklare mer, reagere raskere og rehabilitere bedre. Og derfor har vi høye ambisjoner om å nå de mål vi har satt oss for justissektoren.

Etter ett år i posisjon er vi i full gang med å levere. Vi bygger nytt. Vi bygger om. Vi ser på alternative soningsformer (som dette pilegrimsprosjektet), og vi gir viktige bemanningsmessige løft til friomsorgskontorene. I nær sammenheng med dette ser vi nå også nødvendigheten av å foreta en grundig politisk diskusjon om norsk straffegjennomføring. Regjeringen har derfor varslet at den vil levere en stortingsmelding om kriminalomsorgen i løpet av 2008, og i det arbeidet ønsker vi en bred og konstruktiv dialog – ikke minst med kriminalomsorgens samarbeidspartnere.

For skal vi nå de mål vi har satt oss i regjeringserklæringen, må vi ha god drahjelp. Gutten i Asbjørnsen og Moes eventyr om Soria Moria var langt fra alene på sin vei mot slottet. Han visste også å dra nytte av gode hjelpere og samarbeidspartnere – og det samme gjør vi. Samarbeid med andre, på tvers av sektorer og profesjoner, er helt avgjørende elementer i en aktiv og helhetlig kriminalitetsforebygging. Den innsatsen de frivillige organisasjonene gjør gjennom besøkstjeneste og aktiviseringstiltak, er helt uvurderlig for å få til en god straffegjennomføring. Det motiverer og fremmer ferdigheter, det integrerer de innsatte i aktive fritidsmiljøer, og det støtter opp om andre faglige tiltak som skjer i kriminalomsorgen.
 
God kriminalomsorg er god kriminalitetsbekjempelse
God kriminalomsorg er god kriminalitetsbekjempelse, og det er viktig for regjeringen å videreutvikle kvaliteten på straffegjennomføringen. Vi vil ha en kriminalomsorg med et styrket innhold, en soning der samfunnets sikkerhet og individuelle utviklingsmuligheter balanseres på en riktig måte, og der overgangen til frihet gir den løslatte realistiske muligheter til et lovlydig liv.

Dette samarbeidsprosjektet mellom Pilegrimsfellesskapet St. Jakob og kriminalomsorgen er et løfterikt og spennende tiltak i så måte, og jeg takker alle som har brukt av fritid, pågangsmot og seg selv for å gjøre prosjektet mulig.


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.