Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
19. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017


Vandring
langs
Caminho da Costa

         

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


De nasjonale turistvegene, dyre veier uten fremtid
21.11.2006 12:29
Miljøvernminster Helen Bjørnøy ber folk om å la bilen stå og legge feriereisen til Norge for å redusere klimautslippene. Det er et prisverdig forslag.

Men samtidig ser vi at Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet stimulerer til økt privatbilisme i det såkalte "Turistveiprosjektet" (Dagbladet 28 september). Det legges opp til å "heve kvaliteten på avstikkere i Norge der en vil oppleve norsk naturs storslåtte egenart", "gjøre landskap og natur tilgjengelig". ..."Mange norske veistrekninger går gjennom en tunnel av skog. Når den hugges ned ser man plutselig landskapet".
Innen 2015 skal sårbare landskaper gjøres til turistmagneter, Rondane, Valdresflya, Ryfylke, Geiranger, Trollstigen, Senja, Andøya, Varanger, Havøysund etc. Prislappen er satt til 1, 2 milliarder kroner.
 
To svensker, Barbo Westling/Peter Johansson, har laget en virtuell utstilling  "Omveg" for Norsk Form som tar oss med på en reise gjennom landet. Norsk Form valgte bevisst svensker for å betrakte det helligste vi har, norsk natur.
Utstillingen inkluderer en påkostet katalog som bl. a. viser frem sceniske veistrekninger i storslått og dramatisk natur. I tilknytning til veiene er det tatt med bilder av rasteplasser, parkeringsplasser og servicebygg. Det profilerte prosjektet målbæres av en landskjent forfatter, Kjartan Fløgstad, professor Karl Otto Ellefsen, ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, Nina Berre og fagdirektør i arkitektur, Norsk Form.    
 
Etableringen av turistvegene er bl. a. et resultat av - sitat: "Norge taper stadig terreng i den harde internasjonale kampen om turistane og slit med å ta del i den globale veksten som skjer innanfor reiselivet".
Målet er altså å trekke feriebilister fra inn- og utland inn i vakre og skjøre landskap for å skape arbeidsplasser. Dette kalles "vekst" i markedsøkonomisk sammenheng.
Det pussige er at de estetiske bildene i katalogen er så å si uten biler, uten trafikk. Her får man en følelse at den storslagne naturkatedralen tar i mot pilegrimen (bilegrim) på en unik og sakral måte. Tette køer, stressa sjåfører og eksos er fraværende, det selger dårlig. 
Det er penneføre mennesker som fremmer turistveiprosjektene, men til tider snubler de i sin egen forkynnelse, på side 12 talte jeg ordet kvalitet på nærmest annen hver linje; kvalitetstyring/kvalitetrevisjon/kvalitetsansvar, kvalitetskrav, høyne kvaliteten etc.
Formuleringene i tekstene bærer innsmigrende omsorg for både mennesker og natur, "folk som er dårlige til beins skal ta del i naturopplevelsen", eller man skal "legge til rette for at alle kan nå sjøen over glatte berg".
 
Dessverre tror jeg at veiene ut i de skjøre landskapene representerer de første spadetak for å nedbygge det siste vi har av fri natur. Eksempelvis vil man nå bygge plattformer ved fiskeplasser langs Atlanterhavsveien for å korte ned nedbetalingstiden på den bompengefinanisierte veien. I alt skal det bygges fiskeplattformer i 200 meters lengde på steder der det koker av fisk. Mon tro bensinstasjoner, hamburgerkiosker og driveinn-moteller er det neste?
Professor Karl Otto Ellefsen stiller noen viktige spørsmål i sitt bidrag i katalogen;  "Korleis skal norsk natur bli brukt i ei tid då vi bør forvalte den som ein knapp ressurs? Korleis skal dei nye kulturlaga som blir lagd over norsk landsbygd sjå ut? Kva for bilete av Norge blir formidla? Kva er meiningsinnholdet i det nye vi bygger"?
Professor Ellefsen er imidlertid  "troende" fascinert av gigantbyggeriet i vår tid. Han skriver at "høg kvalitet er eit "credo" for heile turistvegutbygginga" og viser til vellykkede prosjekt som det nye E 18 fra Drammen.
Turistvegprosjektet er smart formulert som et "katedral-lignende driveinn-prosjekt" og treffer nordmennenes hang til frie og uberørte naturopplevelser. Turistvegprosjektet er definitivt et produkt av en tid der det har blitt alminnelig med luksushytte og carport på Kvitefjell.
Med sine "gotiske trær og spesielle lyssetninger gir utstillingen følelse av å være i et hellig rom. "Vi lengter etter en omvei som gir reisen et særskilt lys og som får oss til livlig å fortelle dem der hjemme om hva vi har vært med på", skriver de to svenskene i katalogen.

Dessverre er kreftene bak Turistvegprosjektet åpenbart ikke lydhøre for det faktum at verden er truet av en miljøkatastrofe i nær fremtid. Vi hører at klimaendringene vil koste verden mer enn to verdenskriger og 30-åras økonomiske depresjon til sammen. Det går fram av en rapport som Verdensbankens tidligere sjefsøkonom Nicholas Stern la fram den 30 oktober.
Veitrafikken i Norge er i dag hovedgrunnen til at vi ikke greier å nå vårt nasjonale mål når det gjelder utslipp av nitrogenoksyder. I tillegg er mer enn 700.000 mennesker i dag utsatt for helseskadelig luftforurensning på grunn av veitrafikk.
 
Jeg har lyst til å trekke frem nobelprisforfatter Harry Martinsons profetiske og dypt pessimistiske dikt om ”Vagnen” (bilen)som ble skrevet på 1930–tallet, i en tid da vegen fremdeles var nesten biltom. Montro våre svenske venner Barbo Westling og Peter Johansson kjenner diktet?
 
En del sångare låtsades i det längsta att alt detta inte kom sången vid.
Att det bare gällde att hänga med på fotsteget.
Medan de så hängda med skulle de besjunga Vagnen.
Men Vagnen är kraftig och döv.
Vilka förödmjukelser väntar inte dem på fotsteget?
 
Ingenting vet denne mäktige om det odödeliga.
Inte ens om Orfevs själv kom på hans fotsteg och sjöng.
Alla roller är så omkastade att symbolerna är döda.
Myterna är krängda ut och in som gamla tröjor.
Sagorna överkörda.
Sångarna på fotsteget redan mer än halvt förfrusna av fartblåsten.
Detta tillstånd kalles Vagnen.
 
Det er et faktum at distrikts-Norge trenger arbeidsplasser og sliter med utflytting samtidig som det skrikes etter midler og "bærekrafige" prosjekter.
Uansett må vi begrense bilbruken, og heller stimulere til miljøvennlige prosjekter. Norge opplever for eksempel en fedmeepidemi, og mosjon og trening er bedre enn å tilrettelegge for turistpreget bilbruk noen korte feriemåneder.
 
Vi har mer enn 2000 km med pilegrimsveier i fineste natur; i flere store dalfører, fra Røldal i sør til Stiklestad i nord. Disse stiene er lagt til vakre dalfører og på høyfjell, men vandringsrutene faller også sammen med offentlige veier. Dette gir rom for en type ferdsel som både er miljøvennlige og helsebringende. En ferdsel som frir til begreper som "sakte mat", "citta slow" til det enkle, nære og ekte.
 
Mange europeiske land som Spania, Frankrike, Portugal, Sveits, Tyskland bruker store midler på å rehabilitere gamle(pilegrims)veier, og gjøre dem vandringsvennlige i tråd med de tanker som gjelder for geoturisme.
Vandrerne kan gi levende bygder, de krever ikke nedhugging av skoger, heller ikke store økonomiske investeringer, snarere et beskjedent vedlikehold. At vandresesongen strekker seg lenger enn korte sommermåneder er verdt å merke seg. Det faktum at vandreveiene ligger nær jernbanenettet frir til bruk av NSB. Nok en miljøgevinst.
Kultur og natur kommer aller nærmest om man selv er i aktivitiet i den, og ikke bare betrakter det hele fra et bilvindu som det planlagte Turistvegprosjektet legger opp til. Det fremstår som miljøfiendtlig og sløsete, og er preget av en tidsånd som for lengst er gått ut på dato.
Statens vegvesen har vært mye utskjelt gjennom årene, ofte med rette. Utviklingen av pilegrimsveiene er imidlertid en sak som kan sette dem på Europakartet på en positiv måte, i tråd med avtalen som Norge har inngått for å fremme geoturisme.

Og rehabiliteringen av pilegrimsveiene vil neppe koste mer en to promille av de 1,2 milliarder som er avsatt til turistvegprosjektet, dvs. 2,4 millioner kroner.
 
Eivind Luthen
Pilegrimskontoret


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.