Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
15. november 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017

OBS: Pilegrimskontoret holder stengt torsd 15 november

Nettverksmøte
med innspill til
ny langtidsplan

       

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Et slag for varme hjerter og forebyggende politikk!
05.10.2006 22:50
Mediepolitisk kortsyn og akademisk flatland unnlater eklatant å ta for seg de grunnleggende årsakene til det verdidilemmaet som gang på gang sparker bein under sosialdemokratiets bærekraft

Prof. Thomas Chr. Wyller skrev i en kronikk i Aftenposten, for et års tid siden, om «substanskrisen» i norsk politikk. Regjeringens politiske mageplask i sykelønnssaken, og den systemkrisen som ligger til grunn for fraværsproblematikken, har til gagns validisert professorens skarpe og betimelige analyse, som for øvrig ble glimrende aksentuert av Gudbrandsdalen-Dagningens (GDs) politiske redaktør for kort tiden siden.Det er på ingen måte gitt at det var venstresida i det politiske landskap som måtte snuble i denne saken. Men det gjør analysen av de grunnleggende årsakene enklere. Mediepolitisk kortsyn og akademisk flatland unnlater eklatant å ta for seg de grunnleggende årsakene til det verdidilemmaet som gang på gang sparker bein under sosialdemokratiets bærekraft.

Form preluderer innhold, enten det knyttes til personlig eller politisk erkjennelse. Sosialdemokratiet tuftet sin eksistens på et strukturelt og nøytralt systemgrunnlag, med nesten paranoid skepsis til all verdipåvirkning som ikke hadde en solid, vitenskapelig forankring. Dette «positivistiske» jordsmonnet var en nødvendig og viktig ramme for velferdssamfunnets framvekst fram til åttitallet. Inntekts- og arbeidslivspolitikk ga stabil og forutsigelig tilslutning, så vel som ideologisk bæreevne, så lenge materiell velferd og inntektspolitiske mål var i resonans med velgernes verdiprioritering.

Men det er komplett uforståelig at Martin Kolbergs verdibarometer synes kalibrert ut fra en naiv forutsetning om at det fortsatt er «enda mer brød og økonomisk velferd» som varmer folks velgerhjerter. Kanskje var det et utslag av samme, politiske sklerose, når Thorvald Stoltenberg under en uformell frokost etter Sel-spelet forrige sommer uttrykte at «debatten rundt etikk og verdier er noe tull»? Jeg slutter meg imidlertid til professoren, i min ringe påstand om at etikk og verdier nettopp er nøkkelen til sosialdemokratiets overlevelse og videre utvikling. Problemet er imidlertid at sklerosen har nådd et nivå som gjør det umulig å navigere troverdig gjennom støvskyene.

IA - inkluderende arbeidsliv - ble unnfanget helt i tråd med politikkens og byråkratiets naive tillit til regulatoriske virkemidler. Man lager et avtaleverk, fyller det med et sett regulatoriske overenskomster, sprøyter inn 5-6 milliarder kroner over en 3-4 års periode, og avventer resultatet av skaperverkets selvregulerende dynamikk. Som i mellomtiden er blitt en institusjonell mastodont, i egne kretser referert til som «IA-industrien». En industri som forvalter et rammeverk med hovedsakelig «behandlende» i stedet for «forebyggende» mekanismer. Med andre ord fokus på form i stedet for innhold. Mens andre land, med stor suksess, har innsett at det eksisterer visse felles kriterier for et rikt og meningsfylt arbeidsmiljø, uansett type og størrelse arbeidsplass - og har nedfelt denne erkjennelsen i målbare standarder og ditto prosesser for gjennomføring, fomler vi fortsatt med raske, lettvinte løsninger, som verken er enhetlige, målbare, eller enkelt lar seg kopiere fra et miljø til et annet.

Det er dessverre blitt politikkens vesen så vel som håndverk å utøve pretendentens rolle - spille ut kortene slik at de fanger medienes lys - spennende innpakket, men med dårlig tilgjengelig eller gjennomtenkt substans. At de samme holdningene smitter over på arbeidslivet i offentlig sektor især, er ikke overraskende.Kommunesektoren, som allerede før vi fikk knapphet på arbeidskraft var et bunnvalg blant godt kvalifiserte ledere, går en dyster rekrutteringssituasjon i møte. Den pris enkeltmennesker og samfunn må betale for manglende ansvar, vilje og kompetanse til å gjøre noe med et problem som vi vet så mye om, og hvor alle har felles interesser, er formidabel. La oss legge vekk selvgode «m'åkke komme her og komme her»-innstillinger og forene oss i et nasjonalt løft. Det mangler ikke på gode løsninger, men på kompetent vilje!

Det er så altfor lett å glemme at atferd alltid har sitt grunnlag i holdninger. Og bærekraftige holdninger, ja - det er nettopp et verdispørsmål, hvordan man enn snur og vender på det. Så kanskje kommer ikke de rødgrønne i godt grep med denne utfordringen før de tar et oppgjør med sin positivistiske sklerose.Alt til sin tid Kolberg, men nå er tiden inne til å forlate det «kalde» prosjektet. Som i løpet av de siste 40 årene brakte nasjonen på rimelig trygg velferdsgrunn. La oss ta fatt på det «varme» prosjektet, hvor hjerter får lov til å kommunisere i omsorg for hverandre, - hvor andre verdier enn forbruk og velferd får sin plass på dagsorden, og helse, skaperkraft og produktivitet gir effekter verden aldri før har sett - garantert!

(Artikkelen er hentet fra GD)


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.