Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
23. oktober 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Guidebok
for
Den smale vei

      

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Pilegrimsfellesskapet St. Jakob 10 år. En oversikt over gjennomførte prosjekter
21.08.2006 07:54
Vår forening ble etablert i september 1996 og feirer 10 års jubileum i år. Det har vært hektiske år med hardt arbeid, mange utfordringer og mye hygge.

Av Eivind Luthen

Status: ca 1000 medlemmer.

Det hele begynte i 1992 med undertegnedes bok "I pilegrimenes fotspor" som var den første samlede fremstilling av pilegrimshistorien i Norge. Det var også undertegnede som lanserte  begrepet ”Pilegrimsbyen Trondheim” (6. 3 i forbindelse med det planlagte 1000-års jubileet). Samme året laget undertegnede en større pilegrimsutstilling på Norsk Vegmuseum i Fåberg. Odd Kjærem ved Miljøvernavdelingen i Oppland hadde lest "I pilegrimenes fotspor" og så utstillingen, og fikk ideen om å revitalisere de norske pilegrimsveiene. Miljøvernminister Torbjørn Berntsen synes det var et utmerket forslag og dermed begynte ballen å rulle.

Følgende prosjekter har Pilegrimfelleskapet St. Jakob/Pilegrimskontoret initiert og gjennomført i lag med forskjellige samarbeidspartnere, både medlemmer og andre.

I årenes løp har vi deltatt i mange vandringer og middelalderarrangementer i Tønsberg, Oslo og Trondheim. En mengde artikler om pilegrimstemaet har blitt publisert i tidskrifter og aviser, i inn- og utland. Mange foredrag er holdt over det ganske land. Foreningen/kontoret har ofte deltatt i radio- og i fjersynsprogrammer.

Hovedaktiviteter 1993-1994 (Listen er ikke utømmende, men ment å gi en viss oversikt over ulike aktiviteter og arrangement i perioden. Gi oss gjerne tips om flere aktiviteter fra perioden som ikke er listet opp her).

1993
- forprosjekterte den første delen av pilegrimsveien i Sel, Gudbrandsdalen.
- skaffet en skulptur av St. Hallvard i Lier. Den står nå i Frogner kirke.

1994
- etablerte Pilegrimskontoret som drives på heltid sentralt i Oslo. Det finnes kun få tilsvarende kontorer i Europa.
- forprosjekterte pilegrimsveien gjennom Åmot kommune i forbindelse med Forsvarets utbyggningplaner. Middelalderveien er sikret for ettertiden.

1995
- publiserte "På Pilegrimferd". Opplag 5000. Boken er utsolgt.
- lanserte en større kolleksjon pilegrimssmykker, den første i landet, i samarbeid med Sveinung Hafsted, Hafstad Tinn.
- lanserte ”Pilegrimslaksen”, egentlig en spekelaks i samarbeid med Royal Salmon, Trondheim. Laksen hørte til byens offisielle jubileumsmat i 1997.

1996
- tok initativ til barnas pilegrimsvandring i Tønsberg i samarbeid med byens kulturkontor. Flere tusen barn deltok på arrangmentet.
- gjennomførte den første pilegrimsvandringen i Oslo i samarbeid med Oslo bispedømme.
- publiserte heftet ”Pilegrimsbyen Tønsberg”.
- grunnla Pilegrimsfellesskapet St Jakob.
- tok initiativ til å revitalisere ruten Oslo-Hamar

1997
- gjennomførte forprosjekt for pilegrimsveien Oslo-Eidsvoll-Hamar. Denne ruten er den historisk riktige fra Oslo og nordover.
- publiserte ”Selja pilegrimsmålet og Sunnivakulten” i samarbeid med Scriptoriet, Selja.
- tilrettela og gjennomførte den første pilegrimsvandringen til Trondheim i påsken sammen med Gema Bugliott fra Spania.
- grunnla bladet Pilegrimen (ex Peregrinus) som etterhvert er blitt et kvartalstidskrift.
- monterte et skilt for pilegrimer på Majarin, Galicia (skiltet viser: ”Trondheim 5000 kilometer”. Skiltet er senere gjengitt i mange guidebøker.

1998
  - publiserte en overnattingsguide for pilegrimene til Santiago (redaktør Knud Helge Robberstad)
- etablerte et nettverk med overnattingsteder mellom Oslo og Trondheim.
- publiserte en overnattingsguide for pilegrimene til Trondheim (redaktør Eivind Luthen)
- tok initiativ til produksjon av pilegrims-vin i samarbeid med Hallingstad gård, Borre som drev Norges eneste vingård. Pilegrims-vinen ble solgt på Vinmonopolet.
- arrangerte den første større pilegrimsvandring fra Oslo-Hamar.

1999
- publiserte ”Tusenårsengelen”, om erkeengelen Mikael (Genesis forlag)
- fungerte som konsulent for IMF, spansk TV-selskap som laget et program om de nordiske pilegrimveiene.
- bygde tømmerbro på Kløfta i samarbeid med kommunen og grunneier.
- etablerte foreningen i nye lokaler (Kirkgegt 34 A). Kontorene ble innviet av den spanske ambassdør Luis de la Torres.
- donerte et originalarbeid av pilegrimspostelen Jakob til Ringsaker kirke.
- gjorde en mindre pilegrimsutstilling på Hundorp gård i Gudbrandsdalen.
- initierte en innsamlingaksjon for å lage en ”ny” Dynnastein på Gran.
- skapte bevissthet om pilegrimen Jakob overfor Kirkelig Kulturverksted som flyttet inn i Kulturkirken Jakob.
- gjennomførte fellesvandring fra Oslo-Tønsberg.
- organiserte medlemstur til Syria og Libanon.

2000
- etablerte pilegrimsruten fra Oslo-Hamar. (Groruddal-ruten ble offisielt åpnet)

2001
- etablerte eget nettsted; Pilegrim.no
- tilrettela vandringen mellom Oslo og Trondheim for Alison Raju som laget en guidebok på engelsk.
- lanserte ideen om å bekranse St Jakobs-skulpturen på Nidarosdomen (det er nå blitt en tradisjon).
- medlemstur til Armenia.
- gjennomførte befaringer av pilegrimsruten Tønsberg-Oslo.
- lanserte et nytt rekonstruert pilegrimsmerke (1400-tallet) fra Trondheim.

2002
- Befaringer av ruten Tønsberg-Oslo

2003
- Initerte en større pilegrimsutstilling på Midgard Historiske Senter, Borre.Utstillingen ble åpnet av spanske ambassadør Eduardo Garrigues
- Guidebok Tønsberg-Oslo-Hamar publiseres. Forfatter: Eivind Luthen. (Verbum forlag)
- Pilegrimskulpturen ser dagens lys. Dette er et arbeid av Liv Bergh og Tore Bjørn Skjølsvik. Foreningen/Pilegrimskontoret har vært mye involvert som konsulenter for skulpturen, og fikk ansvaret for å sende den ut på vandring fra Borre til Trondheim. Skulpturen står nå i Tønsberg, permanent.
- kjøpte inn en St. Jakobskultur laget i Covarrubias. Den vil bli plassert i våpenhuset på Borre kirke.

2004
- lanserte oppdatert overnattingsguide for pilegrimsrutene.
- befaring av ruten Halden-Oslo

2005
- ny lokalforening i Vestfold. Formann Rolf Eckbo
- ny lokalforening, Telemark. Formann Anne Margrethe Saastad Fure
- ny Pilegrimsguide Hamar-Trondheim. Forfattere Tormod Berge/Eivind Luthen. Verbum forlag.
- Befaring av pilegrimsruten over Dovre med tanke på forbedring av eksisterende ruter

2006
- ny lokalforening, Trøndelag. Formann: Gunnar Hokstad
- Rolf Eckbo, formannen i Pilegrimsfelleskapet St Jakob Vestfold lanserer vandring for innsatte fra Oslo til Trondheim.
- Pilegrimsguiden Halden-Oslo utgis. Forfattere Tormod Berger/Eivind Luthen, Verbum forlag.
- Befaring av pilegrimsruten Seljord-Røldal med tanke på guidebok
Befaring av pilegrimsruten over Dovre med tanke på forbedring av eksisterende ruter. Lansering av ”Pilegrim til Verdens ende” (Verbum forlag).
- tok initativ til å lage et pilegrimsdiplom;”Olavsbrevet”. Det deles gratis ut til pilegrimer som kommer til Trondheim.


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.