Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
16. januar 2019


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i Italia







Web-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela akkurat nå.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv


Nyhetsbrev fra Spania











ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:













Pilegrimsopphold
27 april - 5 mai på




Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner





Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring





Synnøve Skåksrud:
Min tur nå!
Vandring fra Haslum til Roma 2017







Vintervandring i Vestfold,
og nytt
digitalt kart


Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Veien til Europas hjerte, fra Nidaros til Santiago de Compostela
26.04.2005 09:01
Dette kartet tydeliggjør vår visjon, nemlig å etablere en vandringsrute for pilegrimer fra Norge til kontinentet.

Johan W. Goethe hevder at Europa ble født på veien til Santiago

På 1100-tallet samlet vestens folk seg for første gang om et fredelig fellesprosjekt, det vil si som vandrende pilegrimer til Santiago. Det ble skapt et nettverk av profane og kirkelige institusjoner som ivaretok de frommes behov for overnatting, sykepleie, sikkerhet og informasjon. Og alle ble tatt vare på uansett tro og hudfarge.  Disse veiene fungerte som kulturspredere og "caminoen" er derfor også kjent som den romanske kunstens vei. Langs veiene dro pilegrimer, korfarere, katharer, jøder, muslimer, kremmere, musikere, håndverkere og forfulgte.Veien ble et møtested som knyttet mange kulturer sammen til noe overordnet, der alle var på vei til det samme målet.


En legende forteller at apostelen Jakob kalte på Karl den store. Hans skrin er i Aachen og skrinet viser en scene der  St. Jakob kaller på keiseren i drømmen. Og Karl den store legger lydig i vei på til Santiago. Antagelig henspeiler denne episoden på det faktum at Nord-Spania var truet av maurerne, og de kristne trengte militær assistanse fra sine trosfeller.

Men Karl den store bar også på en Europatanke, og han la de første grunnsteinene i det som senere utviklet seg til vår kristelig-kulturelle kultur. Blant de frankiske byene hørte Aachen til "prima sedes Franctiae", den første blant likemenn. Her så vi de første ansatser mot en ny vestlig virkelighet basert på den latinske arven og utviklingen av det europeiske morsspråket "lingua rustica Romana" og "lingua theodisca".

I de senere år er Aachen på nytt blitt et senter for Europatanken blant annet gjennom sin Karlspris. Den deles ut til statsledere og kulturpersonligheter som har ydet en betydelig innsats for den europeiske sameksistens. Gro Harlem Brundland hører til dem som har fått Karlsprisen. I Tyskland har Aachen en viktig posisjon i det internasjonale pilegrimsveiprosjektet som startet med revitaliseringen av den spanske veien i 1987. Som kjent fikk den status som Europas kulturvei nummer en.

Siden den gang er det brukt hundrevis av millioner kroner for istandsette gamle veier i Europa, knytte dem sammen internasjonalt. På en unik måte blir kontinentes kultur gjennom tusen år føyd sammen i et større hele med endepunkt i Santiago de Compostela.

Prosjektet har blitt en stor suksess, hvert år går tusener av mennesker på disse veiene. I Frankrike og Spania har pilegrimsveiene gitt nytt liv til bygdene som mange steder var nær ved å bli avfolket. Herberger og spisesteder er blitt etablert samtidig som lokalkulturen har fått et veldig løft.






Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues




Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmålet



Pilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.