Tilbake til start
Velkommen
Bli medlem!
Klikk her!
23. oktober 2018


Hovedmeny
Om Pilegrimsfellesskapet St Jakob
Pilegrimsvandring i Norge
Pilegrimsvandring i Spania
Anbefalte nettsteder
GPS-kart for pilegrimer
Pilegrimsblogger
Pilegrimsvandring i ItaliaWeb-kamera
Santiago de Compostela:
 

Fra Obradoiro-plassen foran katedralen i Santiago de Compostela.
Klikk for større bilde og valg av andre motiv
ANNONSER

Aktiv ferie og pilegrimsvandringer - på sykkel eller til fots - prøv:

Bente Berg
Gunnar Hokstad:

Caminominner

Anne Kristin Aasmundtveit:
Alle mine veier -
en pilegrims vandring

Guidebok
for
Den smale vei

      

Tilbake til nyhetsoversikten _______________________________________________________________________


Program for seminar om Pilegrimsleden, 18.-19. april 2005.
22.03.2005 15:15
Riksantikvaren og Direktoratet for Naturforvaltning er på banen igjen! Vi pilegrimsentusiaster har hørt lite fra myndighetene siden det store løftet i 1997. I mange kommuner har pilegrimsvegene nærmest blitt glemt. Dette håper vi nå skal bli annerledes. 18. - 19. april har Riksantikvaren invitert til nettverksmøte. Hit er både kommunenes representanter og andre interesserte invitert.

Sted:  Erkebispegården i Trondheim

Mandag 18. april

Møteleder: Oddvar Bjørvik, RA

11.00 Åpning og innledning. Pilegrimsledene sett fra kirkens ståsted v/biskop Finn Wagle
11.20 Pilegrimsvandringer i historisk perspektiv v/Øystein Ekroll, Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider

11.40 På Pilegrimsvandring i Friluftslivets år v/ Norsk Kulturarv/Pilegrimsutvalget

12.00 Status for Pilegrimsledene i kommuner og fylker v/Kari Møyner, Oppland fylkeskommune

12.45 LUNSJ på Grenaderen restaurant
14.00 Erfaringer og utfordringer; (innlegg à 10-15 min.)

Sett fra regionalt nivå, v/Kolbein Dahle, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Slik kommunene ser det, v/ Ola A. Hårstad, Selbu kommune og Dovre kommune

Slik langvandrerne ser det, v/Rolf Synnes, Pilegrimsutvalget i Nidaros

Pilegrimsledene i plansammenheng, v/Terje Abrahamsen, Nord-Fron kommune

16.00 PAUSE

Møteleder: Berit Lein, DN

16.30 Tilskudd til tilrettelegging, drift, vedlikehold m.m. – muligheter og begrensninger v/Ingebrigt Stensaas, DN 17.00 Grunneiernes synspunkt, rolle og ansvar v/Bjørnulf Kristiansen, Norges Bondelag

17.30 – 18.00 Pilegrimsledene som reiselivsprodukt, status, muligheter og utfordringer v/Bjørn Nørstegård, daglig leder, Lillehammer kunnskapspark

18.30 MIDDAG på Grenaderen restaurant

20.30 Opplevelser og erfaringer fra leden Oslo-Trondheim, l ysbilder og kommentarer v/Gudmund Restad

Tirsdag 19. april

Møteleder: Jostein Løvdal, RA

09.00 Pilegrimsledene som del av den kulturelle skolesekken, v/Ragnhild Bøhle, Bærum kommune

09.30 Pilegrimsledene som utgangspunkt for friluftsliv, natur- og kulturopplevelser. Direktoratenes roller og ansvar v/direktør Janne Sollie, DN og riksantikvar Nils Marstein, RA

10.10 Informasjonsbehov. Håndbok og internett, v/Lisbeth Dahl Lundgren, RA. Kart over ledene – behov og muligheter, v/Elisabeth Sæthre, DN

10.40 Kort PAUSE

10.50 Bruk av logo – til hva og av hvem kan og bør den brukes? v/Lisbeth Dahl Lundgren, RA

11.10 Godkjenning av leder – praksis til nå og framover v/Ingrid Smestad, RA

11.30 PAUSE

12.00 Åpen post - framtidstanker – korte (ca. 5-10 min.) innlegg og diskusjon. Deltakerne bes melde inn ønsker om innlegg.

13.30 Oppsummering og avslutning v/Janne Sollie, direktør, DN

14.00 LUNSJ på Grenaderen restaurant

PRAKTISK

Kostnad: Seminaravgift kr. 600,- inkl. lunsj begge dager

Middag: kr. 300,-. Kryss av dersom man ønsker middag.

Påmelding: til DN – innen 5.april: Heidi.antonsen@dirnat.no eller fax 73 58 05 01 (HUSK å skrive om du skal ha lunsj og middag, og kontaktinformasjon).

Overnatting: Det er reservert rom på SAS Royal Garden Hotell, kr. 860,- for enkeltrom m/frokost, kr. 1060,- for dobbeltrom. Rom må bestilles innen 18. mars, ref.nr. 0504 DIREK. Telefon til hotellet: 73 80 30 00.


Nyttige guidebøker
fra Pilegrimskontoret

Noen spanske vandringsveier

Guidebøkene fra Verbum


Camino Frances på norsk


De spanske nordveiene


Camino Portugues
Oslo-Nidaros


Oslo-Nidaros på engelsk


Via Francigena, del 2


Husk pilegrimspass til vandringen
 


Luthens litteratur
Pilegrim ved verdens ende


Skjærgårds-
historier fra Nøtterøy


Selja, Sunniva-
kulten og pilegrimsmåletPilegrimsfellesskapet St. Jakob, Norge Huitfeldtsgate 11, 0253 Oslo, Tlf 22 33 03 11
Feil og kommentarer kan meldes nettredaktør.