Meg som pilegrim

På denne siden finner du nyttig informasjon om det å gå pilegrim, om hvorfor og hva det vil si å gå en camino.

Pilegrimskontoret vårt tilbyr vi god hjelp og veiledning til å gå på en pilegrimsvandring. Der har vi også kart, guidebøker og pilegrimspass for vandringen.

Først og fremst er dette et spørsmål som du må stille deg selv. Motivasjonene for å legge ut på en pilegrimsvandring er mange, samtidig som de ofte er høyst individuelle.

Kanskje har du hørt om caminoen via venner som har gått den, kanskje har du lest om den på internett eller i et magasin, og dette har vekket din interesse og nysgjerrighet. I gamle dager var det
ene og alene religiøse grunner og troen på Gud som førte folk ut på pilegrimsvandring. Man kunne også bli pålagt å legge ut på pilegrimsvandring for å sone for sine synder. I moderne tider har derimot
mer spirituelle og personlig motiverte grunner blitt mer markante årsaker for ønsket om å gå som pilegrim.

Tro er likefullt en viktig årsak for at folk nå pakker sekken og legger ut på en reise mot et hellig mål (eller på en rute som i seg selv ses på som et pilegrimsmål), gjerne med et kamskjell hengende på
sekken. Denne troen kan fortsatt være av religiøs art, men den kan også ha opphav i behovet for å få (eller gjenskaffe) troen på seg selv, andre og i noen tilfeller kanskje også samfunnet eller verden. En
pilegrimsvandring oppfattes ofte som både en indre og en ytre reise.

Mange søker etter en avlastning og et alternativ til det de møter i hverdagen, hvor krav om å prestere og yte i henhold til familie, karriere og bekjente henger tyngende over en. Ved å gå en
camino får man god tid til å senke skuldrene, fri seg fra byrdene man løfter i hverdagen og ro til å reflektere over sitt eget liv. En kan si at det å legge ut på pilegrimsvandring er å komme fra en verden
som går i 150km/t til en verden som går i 5km/t.

Selv om det å gå en pilegrimsvandring betyr at man har et mål, er det viktig å tenke på at det er selve reisen som er det viktigste, både på det ytre og det indre plan. Å gå en camino er også en sosial
vandring hvor man blir del av et helt eget fellesskap (men merk at det også finnes caminoer hvor man ikke møter på mange andre pilegrimer). Samtidig er det en vandring som bringer deg gjennom
variert natur på din ferd, samt møter med både store og små steder. Det hviler en helt egen stemning og atmosfære over caminoen.

Når du går en camino til Santiago de Compostela, er det nødvendig å ha med seg et pilegrimspass, eller Credencial del Peregrino. I middelalderen var dette et dokument som ble gitt til pilegrimene som beskyttelse og bekreftelse på at man var en pilegrim. Idag har pilegrimspasset en mer praktisk hensikt og brukes for å:

  • Kunne overnatte på pilegrimsherbergene.
  • Dokumentere hvilken av pilegrimsveiene du har gått.
  • Kunne motta compostelaen for fullført pilegrimsvandring.

La Compostela er et særskilt bevis for at man har fullført en camino til Santiago. Det utstedes av pilegrimskontoret i Santiago (Oficina de Acogida al Peregrino).

For å kunne motta compostelaen, må pilegrimen vise til at han eller hun minst har tilbakelagt de siste 100km til fots eller på hesteryggen, eller de siste 200km hvis man har syklet. Pilegrimspasset brukes til å bevise at man har vært på de stedene caminoen går gjennom, ved å samle stempler I passet. Stempler fra kirker, pilegrimsherberger, klostre, katedraler og andre steder som er knyttet til pilegrimsveien, er foretrukket, men man kan også få stempler i rådhus og kaféer for eksempel. Man får alltid et stempel i pilegrimspasset når man overnatter på et herberge. For de siste 100km skal man også ha to stempler per dag i passet. Man må i tillegg gå pilegrimsvandringen av religiøse eller spirituelle årsaker (man får et annet bevis om man ikke går caminoen av disse grunnene).

Som førstegangs-pilegrim på caminoen er det en del spørsmål som ofte går igjen når det gjelder overnatting. Hvordan gjør man det egentlig med overnatting på en camino?

Skal man være tradisjonen tro, overnatter man på et pilegrimsherberge. Disse finnes det mange av på de forskjellige pilegrimsveien til Santiago de Compostela, men de er aller flest på de mest kjente rutene. På de mindre gåtte og mer ukjente rutene, må man ofte være forberedt på å måtte benytte seg av andre overnattingssteder, som hoteller eller gjestehus. For å overnatte på et pilegrimsherberge er man nødt til å ha et pilegrimspass, men dette kan av og til ofte fås kjøpt på herberget også (det beste er egentlig å ha fått ordnet dette på forhånd). Det er også slik at man hovedsakelig bare får lov til å overnatte på et herberge en natt om gangen, men spesielle unntak gis ofte hvis en pilegrim er for syk til å kunne gå videre.

I Spania finnes det tre typer pilegrimsherberger: offentlige (municipal), kirkelige (parroquial) og private (privado). Felles for dem alle er man får en seng å sove i, mulighet for å få seg en dusj samt  vasket klærne sine. Man sover stort sett i sovesaler, delt med de andre pilegrimene, men størrelsene på disse varierer fra herberge til herberge. Noen ganger sover det over hundre pilegrimer i en og samme sovesal, men det finnes og noen få herberger som tilbyr rom for bare to. Enkelte pilegrimsherberger har også kjøkken hvor man kan tilberede mat, men tilgjengelig utstyr til å lage mat og spise av er ofte veldig vekslende.

Det som skiller de tre typene fra hverandre, er pris og tjenester. De offentlige har første mann til mølla- prinsippet, og når et herberge er fullt, så er det fullt. Man kan ikke bestille plass på forhånd på et offentlig herberge. Det samme prinsippet gjelder for de kirkelige pilegrimsherbergene. I motsetning til de offentlige herbergene, hvor man betaler en fast pris for å få overnatte, er de kirkelige donativo og baserer seg på donasjoner fra pilegrimene som overnatter. På disse får man som oftest servert middag og frokost.

Vær oppmerksom på følgende: at et kirkelig pilegrimsherberge er donativo og at du ikke blir avkrevd penger for å overnatte der, betyr ikke at en overnatting skal sees på som gratis. Prinsippet er at du som pilegrim donerer til de pilegrimene som kommer etter deg. Pengene du donerer, går til middag og frokost for pilegrimene som ankommer neste dag, samt til å kunne holde herberget ved like. I de senere årene har det dessverre blitt mer og mer utbredt av folk oppfører seg som at disse herbergene er gratis og forlater stedet uten å donere. Da har de altså både fått overnatting, middag og frokost uten å gi noe tilbake. Dette fører til at flere og flere av de kirkelige herbergene blir nødt til å stenge. Ikke glem at du er en del av et fellesskap, og at herbergene er steder som yter service til pilegrimene.

Til sist er det de private herbergene. Disse tilbyr de samme tjenestene som offentlige herberger og tar seg ofte litt bedre betalt enn dem, men liker å si at de tilbyr litt bedre fasiliteter enn de andre. På de private pilegrimsherbergene kan man bestille plass på forhånd.

Bilder fra Caminoen